<< Takaisin

KustannuksetToteutus

Suomalaisten tutkimusorganisaatioiden kokonaiskustannuksia seurataan osana avoimen tieteen seurantaa.

 

Seurantamalli

Vuoden 2021 seuranta kattaa tutkimusorganisaatioiden lisenssi- ja tilausmaksut, transformatiiviset sopimukset, avoimen julkaisemisen kirjoittajamaksut, painetut aineistot, avoimen julkaisemisen infrastruktuureiden ja alustojen jäsenyys- ja tukimaksut, organisaatioiden avoimen tieteellisen kustannustoiminnan kustannukset, rinnakkaistallentamisen, avoimen julkaisemisen tuen sekä maksut kotimaisille tieteellisille kausijulkaisuille.

Osa seuratuista kustannuksista ei suoraan liity avoimeen julkaisemiseen, mutta on otettu mukaan kustannusrakenteen muuttumisen seuraamiseksi. Transformatiiviset sopimukset ovat kustannusnäkökulmasta sekoitus avoimen julkaisemisen kustannuksia ja tilausmaksuja.

Seurantamallia on työstänyt Kansalliskirjaston (FinELib) koordinoima työryhmä, johon kuului edustajia eri sektoreilta ja sidosryhmistä. Mallia pilotoitiin keväällä 2022 ja sitä kehitetään edelleen saadun palautteen pohjalta.

 

Data

Seurannassa käytetyt tiedot saadaan kolmesta lähteestä: 1) Avoimen tieteen ja tutkimuksen seurannan yhteydessä toteutusta kyselystä; 2) FinELib-konsortion toimistosta; 3) kirjoittajamaksutietojen jakamiseen tarkoitetusta Open APC -palvelusta.

Seurannan tuloksia arvioitaessa on syytä huomioida, että osa vastauksista on annettu euromääräisinä, mutta avoimen julkaisemisen tukipalvelut ja rinnakkaistallentamisen työn osuus henkilötyövuosina. Henkilötyövuodet ovat arvioita. Arvioita sekä pyöristyksiä löytyy myös euromääräisistä vastauksista.

Kaikki organisaatiot eivät myöskään ole vastanneet kaikkiin kysymyksiin. ”Tyhjä” vastaus voi näin ollen tarkoittaa, ettei organisaatio ole maksanut kyseisiä maksuja tai etteivät nämä syystä tai toisesta ole organisaation tiedossa.

Vastaavasti se, että organisaatio on ilmoittanut tiettyjä kustannuksia, ei välttämättä tarkoita, että kaikki kyseiset kustannukset olisivat organisaation tiedossa. Tämä koskee etenkin kirjoittajamaksuja, joiden seuraamiseen liittyy edelleen haasteita.

Kotimaisten kausijulkaisujen kustannukset sisältyvät muihin kustannuksiin (lisenssi- ja tilausmaksut, kirjoittajamaksut, tukimaksut), mutta niitä voi tarkastella myös erikseen. Tarkemmat kuvaukset eri kustannustyypeistä löytyvät seurantamallista.

Seurannan data on julkaistu Fairdata-palvelussa 2/2023.

Lähde:Kokonaiskustannusten seurantakysely, FinELib-toimisto ja Open APC -palvelu.
Jaa tämä sivu: