Tiede- ja tutkimusuutiset

Uusimmat

Jamkin bio- ja kiertotalouden yrityskiihdyttämö BioPaavo järjestää Baltic Sea Action Groupin (BSAG) ja Maaseutuverkoston toimeksiannosta Vuokrapellot ja maan kasvukunto -innovaatioleirin, jonka kickoff-vaiheeseen valittiin 25...
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Yksi keskuksen päätavoitteista on tutkijoiden välisten metodologisten yhteyksien edistäminen.
Aalto-yliopisto

Yrittäjyyden tutkijoilta usein kysytään, mikä saa ihmisen ryhtymään yrittäjäksi. Mitä on yrittäjyyden ytimessä? Seinäjoen ammattikorkeakoulu tekee parhaillaan tutkimusta naisyrittäjien ...
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Turun alueen korkeakoulut Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi ja Novia ammattikorkeakoulu järjestivät yhteisen kestävyystapahtuman 19. syyskuuta 2023. Tilaisuuteen oli kutsuttu korkeakoulujen opiskelijoita, ...

Turun yliopisto

IRWIN-hankkeen politiikkasuositus esittää suosituksia, miten tiedon huoltovarmuutta voidaan vahvistaa kansalaistiedon tietomallilla.
Laurea-ammattikorkeakoulu

Vanhustenviikkoa vietetään 1. – 8.10.2023. Sen kantavana teemana on Vanhustyön keskusliiton organisoiman kansanliikkeen mukaisesti ”Tehdään iästä numero”. Kansanliikkeen tarkoitus on vahvistaa my&o...
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Etätyöpisteet ovat osa paikallista ja alueellista elinvoimaa, ne tuovat muun muassa paikallisen osaamisen näkyväksi ja toimivat osaamisen jakamisen ja kehittämisen paikkoina. Koronan myötä hybridi, verkko- ja et&aum...
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Laaja Euroopan unionin rahoittama tutkimushanke tarkastelee siirtolaisuutta koskevaa päätöksentekoa. Useita eurooppalaisia ja aasialaisia yliopistoja tutkii lähtö ja kohdemaissa harjoitettuja politiikkoja sekä ihmisten i...
Tampereen yliopisto

eHealth for Regions -verkosto kokoontui vuosittaiseen kokoukseensa 6. – 7.9.2023 Seinäjoelle. Verkoston kumppaneiden kanssa yhteistyö on alkanut jo vuonna 2004, joten voidaan siis puhua jo pitkään Etelä-Pohjanmaata palv...
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Lukuisat taiteilijat ja yliopistolaiset ovat luoneet kaikille avoimen taiteen ja tieteen vuoropuhelun kampusalueelle. Uni2-kokonaisuus avattiin 27.9.2023 ja se pitää sisällään seitsemän taideteosta eri puolilla Yliopi...

Turun yliopisto

Biopohjaisen ja uusiutuvan raaka-aineen, kuten puun, merkitys korostuu ilmastonmuutoksen torjunnassa. Puun koostumuksen muokkaaminen voisi edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, kun puuta voidaan hyödyntä...
Helsingin yliopisto

Pysyvillä orgaanisilla ympäristömyrkyillä eli POP-yhdisteillä on havaittu yhteys maksasairauksiin Suomessa. Ihmiset altistuvat näille ympäristömyrkyille pääosin ravinnon kautta.
Itä-Suomen yliopisto

Tiedonjulkistamisen apuraha on tarkoitettu luovaan työhön: uuden julkaisun kirjoittamiseen ja taustatyön tekemiseen sekä työn viimeistelyyn julkaistavaksi hakijan valitsemassa kanavassa.
tjnk.fi

Vuoden 2023 Jarkko Laine -palkinto on myönnetty Matias Riikoselle teoksestaan Matara (Teos 2021). Turun yliopisto tukee palkintoa, joka myönnetään haastavalle kotimaiselle kaunokirjalliselle teokselle.

Turun yliopisto

Fyysiseen aktiivisuuden ja paikallaanolon mittaamiseen keskittyvä tieteellinen seminaari Nordic Seminar on Technical Measurements of Physical Activity & Sedentary Behaviour järjestetään Turun yliopistossa Medisiina D -raken...

Turun yliopisto

Tekeillä on myös hanke liikkuvan aivohalvausyksikön kehittämiseksi.
Aalto-yliopisto

Helsingin yliopiston uraseurantakysely kertoo, että viisi vuotta sitten valmistuneista maistereista ja kolme vuotta sitten valmistuneista tohtoreista lähes kaikki ovat töissä. Kysely tarjoaa myös arvokasta tietoa työel&a...
Helsingin yliopisto

Lukinkalvonalaisen aivoverenvuodon ennusteessa on suuria eroja suomalaisten yliopistosairaaloiden välillä. Helsingin ja Oulun yliopistollisissa sairaaloissa hoidetutuilla potilailla oli Suomen pienimmät kuolleisuusluvut, selviä&au...
Helsingin yliopisto

Turun yliopiston uraseurantakysely on käynnissä 11.12.2023 saakka. Tänä vuonna kyselyyn toivotaan vastauksia Turun yliopistossa vuonna 2018 ylemmän korkeakoulututkinnon sekä vuonna 2020 tohtorin tutkinnon suorittaneil...

Turun yliopisto

Yhdessä osallisuutta -hanke edisti työikäisten työelämän ulkopuolella olevien ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia vahvistamalla kuntien ja järjestöjen yhteistyötä. Hankkeessa järjestettiin muun...
Diakonia-ammattikorkeakoulu