Tiede- ja tutkimusuutiset

Uusimmat

GeoE3 osoittaa ensimmäisellä dataintegraatioalustallaan, minkälaiselta nykyisten ja tulevien kansallisten, alueellisten ja maiden rajat ylittävien digitaalipalveluiden yhdistäminen voi näyttää. Alusta havainnollistaa, miten merkittävät analysoinnit j...
Maanmittauslaitos

Lannoitepulan osaratkaisuna voisi toimia teollisuuden sivuvirtojen tehokkaampi hyödyntäminen lannoitteena tai maanparannusaineena. Tämä myös tukisi kiertotaloutta ja ympäristöystävällistä näk&oum...
Savonia-ammattikorkeakoulu

Huhtikuun alussa 2022 Kiuruvedellä lanseerattiin uusi tapahtuma nimeltä Hingunniemen Hevoskasvatuspäivä. Tapahtuma tullaan järjestämään tulevaisuudessa vuosittain. Moni hevoskasvattajien tapahtumista järje...
Savonia-ammattikorkeakoulu

Tampereella on alkanut liikennöidä aivan uudenlainen raitiovaunu: Lyyliratikka kuljettaa matkustajia normaaliin tapaan, mutta sitä käytetään samalla uusien palveluiden, teknologioiden ja matkustuskokemusta parantavien in...
Tampereen yliopisto

Pertti Ala-ahon professuurin tavoitteena on kehittää pohjoisten vesivarojen käyttöä ympäristön ja kestävyyden eri näkökulmat huomioiden. Ilmastonmuutoksen myötä on keskeistä taata paras...
Oulun yliopisto

AVOTT-seurannan kyselyyn vastasivat lähes kaikki suomalaiset yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä useimmat tutkimusorganisaatiot. Kokonaisvastausprosentti oli erittäin hyvä 86 %. Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita!
avointiede.fi

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) johto on uudistumassa. Osa johtajiston valinnoista on varmistunut ja uuden organisaatiorakenteen päälinjat myös vahvistettu vuosille 2023-2026. SYKE vaikuttaa kestävän yhteiskunnan r...
Suomen ympäristökeskus

Pidentyvä eliniänodote on huikea mahdollisuus, mutta se tuo mukanaan myös monia haasteita. Gerontologian professori Anu Sirenin mukaan olisi tärkeää miettiä pitenevän elämän vaikutusta yksilön ko...
Tampereen yliopisto

Oulun yliopiston kaksivuotinen varainhankintakampanja tuotti yhteensä 5,2 miljoonaa euroa. Kampanja liittyi valtion vastinrahoitukseen, jossa valtio maksaa lisäkertoimen mukaisen vastinrahan yliopiston keräämälle lahjoitusp&a...
Oulun yliopisto

Professori Laura Elon tutkimusryhmä Turun Biotiedekeskuksesta on kehittänyt uuden menetelmän mikrobiston toiminnan tutkimiseen proteiinitasolla. Uudesta menetelmästä on mahdollisesti laajaa hyötyä mikrobistotutki...

Turun yliopisto

Koronarajoitusten ja median vuoksi ruokapalvelualan työnantajamielikuva on saanut kovan kolauksen epävarmana toimialana, mikä osaltaan on vähentänyt hakijoita alan koulutuksiin ja työpaikkoihin. Ruokapalvelualan merkitt&...
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Kvanttitietokoneiden kehitys on jo niin pitkällä, että kaupallisiakin kvanttitietokoneita alkaa olla jo saatavissa. Kvanttitietokoneiden toiminta perustuu, toisin kuin perinteisten tietokoneiden, kvanttifysiikan ilmiöihin, kuten s...
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Helsingissä allekirjoitettiin rajavesistöjen suojelua ja kestävää käyttöä koskeva YK:n rajavesisopimus 30 vuotta sitten. Suomi on alusta lähtien ollut aktiivisesti mukana sopimuksen toimeenpanossa sekä...
Suomen ympäristökeskus

Salaojituksen Tukisäätiö osallistuu Oulun yliopiston vastinrahakampanjaan 100 000 euron lahjoituksella tekniikan alalle. Lahjoituksen tekee säätiön Juhlavuoden 1997 rahasto.
Oulun yliopisto

Tuore arviointitutkimus selvitti lasten ja nuorten osallisuuden kokemuksia varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen arjessa Tampereen kaupunkiseudulla. Tutkimuksen mukaan varhaiskasvatuksen ammattilaiset kokevat osallisuuden vahvasti osana työtä...
Tampereen yliopisto

Avoimen tieteen ja tutkimuksen sihteeristö toivottaa kaikille levollista lomaa! 
avointiede.fi

Vesistöt ovat lämmenneet helteiden seurauksena, mikä on johtanut sinilevähavaintojen lisääntymiseen merialueilla. Sinilevähavainnot ovat runsastuneet erityisesti Saaristomerellä sekä Gotlannin pohjoispuole...
Suomen ympäristökeskus

Turun yliopisto on kerännyt lahjoituksia yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä noin 5,2 miljoonaa euroa valtion vastinrahakaudella 15.6.2020–30.6.2022. Vastinrahakausi päättyy tänä&...

Turun yliopisto

Timo Kakkonen has been appointed as VTT’s Vice President, Sales and Customer Partnerships starting from July 1st 2022. Timo has a proven track record in leading and developing multi-team sales organisations and has successfully been leading one...
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Timo Kakkonen on nimitetty VTT:n myynti- ja asiakkuusjohtajaksi 1.7.2022 alkaen. Timolla on vankka kokemus monitiimisten myyntiorganisaatioiden johtamisesta ja kehittämisestä, ja hän on johtanut menestyksekkäästi yhtä VT...
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy