Tiede- ja tutkimusuutiset

Uusimmat

Suomen Akatemia avaa EuroHPC:n (European High-Performance Computing), kvanttitietokoneiden käyttöönoton ja suurteholaskennan hyödyntämisen erityisrahoituksen elokuussa 2021. Haku alkaa 11.8. ja päättyy 6.10.2021....

Valtioneuvosto asetti 23.6.2021 Suomen Akatemian hallituksen ja tieteelliset toimikunnat sekä strategisen tutkimuksen neuvoston toimikaudeksi 1.1.2022–31.12.2024.

Akatemian hallituksen puheenjohtajana jatkaa professori Jo...

Valtioneuvosto asetti 23. kesäkuuta Suomen Akatemian hallituksen ja tieteelliset toimikunnat sekä strategisen tutkimuksen neuvoston toimikaudeksi 1.1.2022–31.12.2024.

Valtioneuvosto nimesi Suomen Akatemian uuden hallituksen, tieteelliset toimikunnat ja strategisen tutkimuksen neuvoston vuoden 2022 alusta alkavalle kolmivuotiskaudelle.

Suomen Akatemia rahoitti syyskuun 2020 haussa 211 akatemiahanketta, joihin osallistuu yhteensä 265 osahanketta. Lisäksi rahoitusta myönnettiin 67 akatemiatutkijan, 107 tutkijatohtorin ja kymmeneen kliinisen tutkijan tehtävä...

Suomalaiset ovat yhä motivoituneita noudattamaan toimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Tutkimuskyselyyn vastanneet tiedostivat, että rokotekattavuuden kasvaessa suojaaminen on edelleen tärkeää. Valtaosa (88 ...
SYKEn uusi vesijalanjälkilaskuri havainnollistaa kuluttajan vedenkulutuksen painopisteet ja auttaa vähentämään kulutusta. Suomalaisten vesijalanjäljestä 95 % muodostuu epäsuorasti kuluttajien käyttämi...
Sydän- tai aivoinfarktin riski suurenee, jos tautiriskiä mittaavat arvot huonontuvat nopeasti. Riskitekijöiden etenemisen tarkempi seuranta auttaisi tutkimuksen mukaan ehkäisemään vakavia tautitapahtumia ja kuolemia.

Näyttöön perustuvan kliinisen hoitotyön kehittäminen

23.06.2021Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Suomalainen hoitotieteellinen tutkimus on kansainvälisesti arvostettua ja korkealaatuista. Kliinisen hoitotyön tutkimuksen edistämiseksi tarvitaan kuitenkin laadukkaiden tutkimusohjelmien lisäämistä sekä kansallista...

Kasvikunnan kemiallinen kehitys on kasvattanut luonnon monimuotoisuutta miljoonien vuosien ajan. Mutta millainen on luonnon kemiallisen monimuotoisuuden tila nyt, tai sen tulevaisuus? Mihin suuntaan puolustusyhdisteiden ja potentiaalisten lä&...

Tuoreen selvityksen mukaan palautteen kerääminen on vähentynyt vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa kahden viimeisen vuoden aikana. Yksityisen ja julkisen sektorin erot palautteen keräämisessä ovat pieniä kotihoidossa, mutta suuria ympärivuoro...

Luonnonvarakeskuksen (Luke) Punkaharjun tutkimuspuistossa tapahtui 23.6. Silloin joukko Metsäbiotalouden näyteikkuna …

Artikkeli

Mitä kasvu- ja kuiviketurpeen tilalle?

22.06.2021Luonnonvarakeskus

Energiaturpeen tuotanto vähenee, ja samalla vähenee myös kasvu- ja kuiviketurpeen …

Artikkeli Mitä kasvu- ja kuiviketurpeen tilalle? julkaist...

Luonnonvarakeskus (Luke) on julkistanut uusinta tutkimustietoa ruokahävikin ja elintarvikejätteen määrästä …

Artikkeli

Syksyllä käynnistetään lukuisia uusia 5G-teknologian soveltamisprojekteja.
Suomalaiset kokevat selvinneensä pandemiavuodesta helpommalla kuin ruotsalaiset ja britit. Nuoret erottuvat Suomessa selkeästi koronarajoituksista eniten kärsineenä ryhmänä. Rahapeliongelmat yleistyivät pandemia-aik...

Turun yliopiston ja Åbo Akademin InFLAMES-lippulaiva on kutsunut neljä alansa huippututkijaa vieraileviksi professoreiksi. Lippulaivaa vahvistavat jatkossa professorit Petter Brodin, Sarah Coupland, Simon Goodman ja Reijo Salonen. Heid&...

Turun yliopiston perustama Luonto2100-rahasto hankkii lahjoitusvaroilla metsäalueita, joiden avulla tuetaan luonnon monimuotoisuuden suotuisaa kehitystä ja parannetaan virkistyskäyttömahdollisuuksia. Tavoitteena on erityisesti ...

Mustikan kukinta alkoi eteläisessä Suomessa toukokuun puolessa välissä ja on …

Artikkeli Luonnonmarjojen kukinta lup...

Festivaalissa on esillä teoksia esittävistä taiteista installaatioihin sekä audiovisuaalisiin teoksiin.