Tiede- ja tutkimusuutiset

Uusimmat

Laurean koordinoimassa AI-ARC -hankkeessa pyritään parantamaan arktisen merenkulun turvallisuutta.
Puusta eristetyt nanoselluloosakuidut muodostavat vedessä hydrogeelin, joka on lupaava materiaali erilaisiin biologisiin sovelluksiin. Nanoselluloosa mahdollistaa kudosmaisen, solujen luonnollista ympäristöä muistuttavan ympä...
Apurahoja oli jaettavana 170 000 euroa aiempaa enemmän, mikä lisäsi rahoitettavien hankkeiden määrää.

Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Luonnonvarakeskus (Luke) …

Artikkeli

Bruttokansantuotteen kaltaisten talousmittarien ja hiilidioksidipäästöjen kaltaisten ympäristömittarien rinnalle tarvitaan hyvinvoinnin suorempaa mittaamista, kirjoittaa Frank Martela.

Itä-Suomen yliopiston tiedote Boreaalisen vyöhykkeen puiden kasvu perustuu niiden kykyyn …

Artikkeli

Nykyiset vallanpitäjät ovat 2000-luvun kuluessa kohottaneet perinteiset, konservatiiviset arvot venäläisyyden ytimeksi. Yhteisten arvojen kannattajia osoitetaan asuvan myös Venäjän valtion rajojen ulkopuolella, kute...

Turun ja Helsingin yliopistojen yhteistutkimuksessa havaittiin koronapandemiaan liittyvän etäisyydenpidon ja eristäytymisen vaikuttaneen hoivakotiasukkaiden ja heidän läheistensä hyvinvointiin monin tavoin. Pandemian ...

Biodiversiteetti eli elonkirjo on välttämätöntä paitsi luonnon itsensä myös ihmisten hyvinvoinnille. Elonkirjo kuitenkin ehtyy kiihtyvällä nopeudella. Lajien lisäksi uhan alla ovat lopulta myö...

Tuore tutkimus selvitti palliatiivisen hoitopäätöksen saaneiden ihmisten hautajaisiin liittyvää tahtoa ja toiveita sekä läheisten ja omaisten näkemyksiä.
Korkeakouluopiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet voimakkaasti pandemian aikana. YTHS:n mukaan mielenterveyteen liittyviä yhteydenottoja on ollut ajoittain jopa yli puolet kaikista yhteydenotoist...
Teollisten vallankumousten värisuoraan tuli ensin höyrykone, seuraavaksi massatuotanto ja kolmantena tietokone. Nyt olemme neljännen teollisen vallankumouksen keskellä. Yleisesti puhutaan käsitteistä Teollisuus 4.0 ja In...
Tutkijan datapalvelujen markkinointi -työryhmän Hyvät käytännöt -sarjan uusimmassa osassa Eeva Savolainen kirjoittaa data-agenteista.
Laurea- ja LAB-ammattikorkeakoulut yhdessä tilitoimistojen kanssa keskittyvät tilitoimistojen palvelumallin uudistamiseen ja kehittämiseen.
Turun ammattikorkeakoulu järjestää yrityksille räätälöityjä koulutuksia tarpeiden mukaan. Ohjelmistoalan yritys Vaadin sai sille suunnitellussa koulutuksessa lisää osaamista muun muassa ryhmäytt&...
Tänään julkaistu raportti tarjoaa tähän mennessä kattavimman esityksen pölyttäjien tilasta sekä niihin kohdistuvista uhkatekijöistä maassamme. Hyönteisten tarjoama pölytys on tärke...
Tutkimus osoittaa, että omaishoitajana toimivat puolisot huolehtivat muistisairaista kumppaneistaan silloinkin, kun apua ja palveluja pitäisi saada julkisista palveluista.
Monivuotisten biomassaviljelmien perustaminen voi tehokkaasti vähentää veteen päätyvien typpipäästöjen määrää sekä tuulieroosion aiheuttamaa maa-aineksen häviämistä.
Mitä kaikkea kotimaisissa tiedejulkaisuissa julkaistaan ja kuka julkaisuja lukee? Miksi tieteen monimuotoisuus, etenkin monitieteisyys ja monikielisyys on tärkeää?