Tiede- ja tutkimusuutiset

Uusimmat

Turun yliopisto järjesti perjantaina 27.5.2022 kaikkien tiedekuntien yhteisen tohtoripromootion. Kaksipäiväiset juhlallisuudet alkoivat miekahiojaisilla helatorstaina 26.5.

Turun yliopisto

The post

Hämeen ammattikorkeakoulu

Viittomakielisten ja puhevammaisten tulkkaus on muuttunut radikaalisti korona-aikana ja tulkkausalan koulutusten sekä palveluiden tulee vastata näihin muuttuviin tarpeisiin. Tulevaisuuden tulkkaustaidot -hanke kehittää etäope...
Diakonia-ammattikorkeakoulu

Ensimmäinen toukokuuta Helsingissä järjestettiin elintarvikealan toimijat valtakunnallisesti yhteen kokoava Elintarvikepäivä 2022 -ajankohtaistapahtuma teemalla Kiihtyvä muutos, kasvava vastuu. Tilaisuus keräsi yli ...
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

The MSCA Postdoctoral Fellowship 2022 CallInterested in finding a fully paid postdoctoral research position abroad for yourself at the Faculty of Built Environment BEN at Tampere university? If you think YES, read further, call is open!
Tampereen yliopisto

Ravinneomavaraisuutta ja ruokaturvaa voidaan parantaa tehostamalla ravinteiden kierrätystä. Johtavien maatalous-, ruuantuotanto- ja ympäristöasiantuntijoiden ryhmä ehdottaa toimia, jotka turvaavat Suomen ...

Luonnonvarakeskus

Ravinneomavaraisuutta ja ruokaturvaa voidaan parantaa tehostamalla ravinteiden kierrätystä. Johtavien maatalous-, ruuantuotanto- ja ympäristöasiantuntijoiden ryhmä ehdottaa toimia, jotka turvaavat Suomen ruuantuotantoa niin k...
Suomen ympäristökeskus

Elintarvike-, pakkaus- ja muovialan ammattilaisten FoodTec, PacTec ja PlastExpo -messut palasivat välivuoden jälkeen 18.–19.5.2022 Helsingin Messukeskukseen. Lisäksi samassa tilassa oli niin ikään välivuodelta pala...
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahasto on myöntänyt keskiviikkona vuoden 2022 palkintonsa Vaasan yliopiston tietotekniikan professorille, Digital Economy -tutkimusalustan johtajalle Heidi Kuusniemelle.
Vaasan yliopisto

ABB Marine & Ports ja heidän laitetoimittajakumppaninsa Typhoon HIL lahjoittavat kuusi kappaletta simulaattoreita tutkijoiden ja opiskelijoiden käyttöön.
Aalto-yliopisto

Sakari Alhopuron säätiö rahoittaa 18 tutkijan työtä kaikkiaan lähes 900 000 eurolla. Turun yliopistoon ja Turun yliopistolliseen keskussairaalaan rahoitusta myönnettiin yhdeksälle tutkijalle.

Turun yliopisto

Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö tukee korkealaatuista tutkimusta erityisesti lääketieteen alalla. Säätiö lahjoittaa Turun yliopistolle 100 000 euroa lääketieteelliselle koulutusalalle kohdenn...

Turun yliopisto

Äidit vaikuttavat jälkeläistensä kehitykseen monin tavoin, muun muassa siirtämällä varhaiskehityksen aikana muniin ja alkioihin hormoneja, jotka vaikuttavat jälkeläisten kehitykseen ja kasvuun. Tutkimuk...

Turun yliopisto

Kansainvälinen tutkijaryhmä on löytänyt yhteyden lapsuuden riskitekijöiden ja aikuisiän sydän ja verisuonitautien ilmenemisen välillä. Keskimäärin 35vuotisen seurannan perusteella voitiin osoitta...
Tampereen yliopisto

Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto jakoi kevään jakokierroksella apurahoja ja opintostipendejä yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. Turun yliopistoon apurahoja myönnettiin 35 tutkijalle.

Turun yliopisto

Kannattavan ravintolatoiminnan perustan luovat tyytyväiset asiakkaat. Siksi ravintolapalvelun on syytä vastata asiakkaan palveluodotuksiin. Ilman vuorovaikutusta asiakasymmärryksen löytäminen on hankalaa tai jopa mahdotonta.<...
Savonia-ammattikorkeakoulu

Omalle sukupuolelle epätyypillisen alan valitseminen on yleisintä silloin, kun ala tarjoaa mahdollisuuden oman yhteiskunnallisen aseman parantamiseen tai ainakin säilyttämiseen. 

Turun yliopisto

Omalle sukupuolelle epätyypillisen alan valitseminen on yleisintä silloin, kun ala tarjoaa mahdollisuuden oman yhteiskunnallisen aseman parantamiseen tai ainakin säilyttämiseen. 

Turun yliopisto

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta (KY) on myöntänyt lähes 24 miljoonan euron rahoituksen 44 akatemiahankkeelle. Turun yliopistoon akatemiahankkeen rahoitus myönnettiin yhdeksälle tutkijalle...

Turun yliopisto

Merialueen kaupallisen kalastuksen saalis oli 97 miljoonaa kiloa vuonna 2021. Se oli 15 miljoonaa kiloa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Saalis koostui pääosin avomereltä troolilla pyydetystä si...

Luonnonvarakeskus