Tiede- ja tutkimusuutiset

Uusimmat

Digitaliseringen av matbutiken är en utvecklingstrend som blir allt starkare, bland annat robotik och artificiell intelligens (AI) skapar nya möjligheter till interaktion med kunder. I detta blogginlägg beskriver vi våra prelimin...
Yrkeshögskolan Arcada

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta KY on myöntänyt rahoituksen kolmelle akatemiatutkijalle ja 14 akatemiahankkeelle Tampereen yliopistossa.
Tampereen yliopisto

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta (KY) on valinnut 40 uutta akatemiatutkijaa. Lisäksi rahoitus myönnettiin 61 akatemiahankkeelle, joissa on kaikkiaan yhteensä 76 osahanketta. Toimikunta osoittaa akat...

Suomen Akatemia

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta (LT) on valinnut 53 uutta akatemiatutkijaa. Lisäksi rahoitus myönnettiin 74 akatemiahankkeelle, joissa on kaikkiaan yhteensä 104 osahanketta. Toimikunta osoittaa ...

Suomen Akatemia

Otso Aavanranta sai yli 540 000 euroa akatemiahankkeelleen ”ExoSound: Elektroninen musiikki ulkona tapahtuvana ympäristötaiteena, ja sen taiteelliset, teknologiset ja sosiaaliset ulottuvuudet”.
Taideyliopisto

Pavavimolin tutkimuskohde Tampereen yliopistossa on laajennettu todellisuus. Hänen ensisijainen tarkastelun kohteensa on mediasuunnittelu laajennetussa todellisuudessa, niin sisällön tuottamisen kuin sen kuluttamisen näkökulm...
Tampereen yliopisto

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen LT toimikunta on myöntänyt rahoituksen viidelle akatemiatutkijalle ja seitsemälle akatemiahankkeelle Tampereen yliopistossa.
Tampereen yliopisto

Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa oppimisen lähtökohtana ovat opiskelijoiden yksilölliset lähtökohdat ja urasuunnitelmat. Diak Master Schoolin tutkinnot ja koulutukset suuntaavat tulevaisuuteen ja etsivät rat...
Diakonia-ammattikorkeakoulu

Suomen Akatemia rahoittaa 7 uutta akatemiatutkijaa ja 6 akatemiaprojektia kulttuurin ja yhteiskunnan aloilla sekä 2 akatemiatutkijaa ja 5 akatemiaprojektia luonnontieteiden ja tekniikan aloilla Itä-Suomen yliopistossa.
Itä-Suomen yliopisto

Suomen Akatemia on myöntänyt Pohjois-Savon hyvinvointialueen koordinoimalle PREWELL-tutkimuskonsortiolle rahoituksen hankkeeseen, jonka kokonaisuus on 1,1 miljoonaa euroa vuosille 2024–2028.
Itä-Suomen yliopisto

Muutaman viime vuoden aikana CSC:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankeportfolio on johdonmukaisesti laajentunut sisältäen yhä enemmän projekteja, jotka edistävät visiotamme luoda maailman johtavia t...

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Matemaattisella mallinnuksella on monia käytännön sovelluskohteita. Turun AMK:n Computational Engineering and Analysis (COMEA) -tutkimusryhmän tutkija Rabia Altunay on kiinnostunut LUT-yliopistoon työn alla olevassa väit...
Turun ammattikorkeakoulu

Tietotekniikan tutkimussäätiö palkitsi Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa väitelleen Susanne Jauhiaisen parhaan tietojenkäsittelytieteen väitöskirjasta. Väitöskirja yhdist...
Jyväskylän yliopisto

Tuore tutkimus selvitti kahden tappavimman malarialoisen muinaiset genomit. Sitä kautta selvisi myös malarian historia viimeisen 5500 vuoden ajalta. Vielä sata vuotta sitten malariahyttysten levinneisyysalue kattoi puolet maapallon pin...
Helsingin yliopisto

Kontinuerligt lärande är aktuellt både i högskolorna och bland olika organisationer som ordnar yrkesmässig kompetensutveckling. Syftet med kontinuerligt lärande är att stärka kompetens. Bland fysioterapeuter a...
Yrkeshögskolan Arcada

Maanmittauslaitoksen paikkatietotutkimus ja -palvelut näkyvät seminaareissa, tietoiskuissa ja messuosastolla paikkatietoalan suurimmassa vuosittaisessa tapahtumassa Espoon Dipolissa. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen.
Maanmittauslaitos

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on valinnut 39 uutta akatemiatutkijaa. Tampereen yliopistosta rahoituksen saivat Rolle Rahikainen lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnasta ja An...
Tampereen yliopisto

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta BTY on myöntänyt rahoituksen 75 akatemiahankkeelle, joista 12 on osahankkeista koostuvia konsortioita. Tampereen yliopiston tutkijat saivat rahoituksen ...
Tampereen yliopisto

Voivatko taidekasvatus ja esittävät taiteet vahvistaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta, edistää vuoropuhelua ja syventää ymmärrystä kulttuurisen moninaisuuden arvosta?
Jyväskylän yliopisto

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta (BTY) myönsi rahoitusta 39 akatemiatutkijalle, 13 kliiniselle tutkijalle ja 75 akatemiahankkeelle. Akatemiahankkeista 12 on osahankkeista koostuvia konsor...

Suomen Akatemia