Tutkijan tiedot -työkalun käyttöehdot  

Julkaistu 24.11.2022

Työkalun käyttäminen edellyttää näiden ehtojen hyväksymistä sekä sitoutumista niiden noudattamiseen. Perehdy niihin siis huolellisesti. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja. Opetus- ja kulttuuriministeriö ilmoittaa kohtuullisessa ajassa ennen muutosten käyttöönottoa käyttäjille olosuhteisiin soveltuvalla tavalla esimerkiksi palvelun käyttäjätiedotteissa, jos se tekee olennaisia muutoksia näihin ehtoihin.

1.Tutkijan tiedot -työkalu on tarkoitettu kaikille suomalaisten tutkimusorganisaatioiden tutkijoille ja asiantuntijoille

Tiedejatutkimus.fi:n Tutkijan tiedot -työkalu on tarkoitettu erityisesti suomalaisten tutkimusorganisaatioiden tutkijoille ja asiantuntijoille.  

Työkalua voi käyttää Suomi.fi- ja ORCID-tunnistautumisella kuka tahansa oman profiilin luomiseen.

Käyttäjä tunnistautuu työkaluun Suomi.fi-palvelussa ja yhdistää profiiliinsa ORCID-tunnisteensa. Työkalussa käyttäjä antaa luvan profiiliinsa tietojen hakemiseen ORCID-palvelusta. Omaan profiiliin voi lisäksi lisätä tietoja oman kotiorganisaation tutkimustietovarantoon siirtämistä tiedoista tai Tiedejatutkimus.fi:ssä jo julkaistuista tiedoista. 

Profiili voi sisältää seuraavia tietoja: 

  • Nimi ja tutkijatunnisteet 
  • Yhteystiedot 
  • Tutkimuksen kuvaus, tieteenalat ja asiasanat 
  • Affiliaatiot 
  • Koulutus
  • Julkaisut, tutkimusaineistot, hankkeet
  • Muut tutkimusaktiviteetit 

Profiili julkaistaan vain käyttäjän suostumuksella eikä sitä luovuteta eteenpäin ilman käyttäjän lupaa.

2. Palveluun siirrettävien tietojen tulee olla lainmukaisia 

Käyttäjän on huolehdittava, että hän tallentaa profiiliinsa vain omia tietojaan. Tiedot eivät saa sisältää arkaluonteisia tai voimassa olevan tietosuojasääntelyn mukaisia erityiseen henkilötietoryhmään kuuluvia tietoja.   

Kiellettyjä sisältöjä ovat yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa loukkaavat tai muuten lain tai hyvän tavan vastaiset sisällöt, virheelliset tai harhaanjohtavat sisällöt. 

Käyttäjä vastaa siitä, että hänen profiilissaan oleva sisältö ei ole lain tai hyvien tapojen eikä näiden käyttöehtojen vastainen. 

3. Käyttäjätiedot ja niiden poistaminen 

Käyttäjä antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle oikeuden käsitellä käyttäjän palveluun tallentamia tietoja palvelun tuottamistarkoituksissa, joita ovat esimerkiksi automaattinen monitorointi, tietoturvahaavoittuvuuksien havainnointi, tunkeutumisen havainnointi ja esto, varmuuskopioiden ottaminen, sisällön kopiointi tai siirto sekä virheiden jäljitys. 

Työkalun käyttö edellyttää tunnistautumista Suomi.fi-palvelussa sekä ORCID-palvelussa. Tunnistautumisen yhteydessä käyttäjästä tallentuu tietoja palveluun ja niitä säilytetään palvelussa toistaiseksi tai kunnes käyttäjä poistaa profiilinsa. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä löydät palvelun tietosuojailmoituksesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön pidättää oikeuden säilyttää niitä sisältöjä ja henkilötietoja, joita tarvitaan kolmansien osapuolien oikeuksien turvaamiseksi esimerkiksi tekijänoikeusloukkauksien osoittamiseksi. 

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus julkaista tilastotietoa käyttäjistä kuitenkin siten, ettei yksittäisiä käyttäjiä voi tunnistaa. Nämä yleistiedot kattavat käyttäjien määrän esimerkiksi organisaatioittain ja tieteenaloittain. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi harkintansa mukaan sulkea tai keskeyttää käyttäjätunnuksen käytön ilmoittamatta: 

  • palvelun luvattoman käytön vuoksi; 
  • jos opetus- ja kulttuuriministeriöllä on perusteltu syy epäillä, että palveluja käytetään näiden ehtojen vastaisesti.

4. Tietojen poistaminen 

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus poistaa sisältö, jonka se katsoo olevan näiden käyttöehtojen vastaista.  

Käyttäjä voi halutessaan poistaa profiilinsa ja siihen liittyvät tietonsa milloin tahansa.  

Käyttäjään liittyviä poistettuja tietoja ei voi palauttaa sen jälkeen, kun käyttäjätunnus on poistettu palvelusta. Poistaminen ei koske Tiedejatutkimus.fi-palvelun sisältämiä julkisia tietoja, kuten julkaisujen, tutkimusaineistojen tai hankkeiden tietoja. 

5. Palvelutason kuvaus ja vastuunrajoitus 

Palvelun ylläpidossa pyritään siihen, että se on käytettävissä jatkuvasti ja luotettavasti. Vikatilanteissa palvelupyyntö otetaan käsittelyyn 1-3 työpäivän kuluessa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ei takaa, että palvelu toimii virheettömästi ja keskeytyksettä. Tiedejatutkimus.fi-palvelun sekä työkalun ylläpidossa noudatetaan alan parhaita käytäntöjä ja turvallisuustoimenpiteitä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö pidättää oikeuden muuttaa, siirtää tai lopettaa kunkin toiminnallisuuden milloin tahansa.

6. Jos jotain menee pieleen 

Otamme mielellämme vastaan käyttäjien palautetta näistä käyttöehdoista ja muista palveluihimme liittyvistä asioista osoitteeseen tiedejatutkimus@csc.fi