Avoimen tieteen ja tutkimuksen seuranta

Yleistä

Avoimen tieteen ja tutkimuksen seurannan tavoite on tukea organisaatioiden avoimen tieteen kehitystyötä, tukea ja todentaa Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksessa ja linjauksissa sovittujen tavoitteiden toteutumista sekä saada kokonaiskuva suomalaisen tieteen ja tutkimuksen avoimuuden tilasta. 

Seurannassa käytetään mahdollisimman paljon jo olemassa olevaa, Tutkimustietovarantoon koottua vertailukelpoista tietoa. Tämän lisäksi seurannassa kerätään tietoa kyselyn avulla. Aluksi kyselyn rooli on seurannan tietolähteenä on keskeinen, mutta vähenee Tutkimustietovarantoon kertyvän tiedon karttuessa.

Seuranta toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2022. Seurannan tulokset julkaistaan tiedejatutkimus.fi -sivustolla ja kyselytutkimusten tulokset tallennetaan avoimesti. Seuranta toteutetaan seurantavuosina seuraavasti:

  1. Kysely toteutetaan toukokuussa
  2. Tutkimustietovarannosta kerätään tieto kesäkuussa (edellisen vuoden tiedot)
  3. Seurannan tulokset, mukaan lukien seurannan profiilit ja taso, julkaistaan lokakuussa
  4. Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä päättää mahdollisista muutoksista indikaattoreihin 
  5. Seuraavan seurantakierroksen indikaattorit julkaistaan joulukuussa, 18 kk ennen seurantakierroksen toteuttamista. Vuoden 2024 seurannan indikaattorit varmistetaan kuitenkin poikkeuksellisesti keväällä 2023, jotta linjaukset ei-vertaisarvioitujen julkaisujen sekä opinnäytetöiden avoimuudesta on saatu valmiiksi.

Lisätietoa: https://avointiede.fi/fi/linjaukset-ja-aineistot/seuranta

 

Indikaattorit

Seurannassa tarkastellaan avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintamallien kehittymistä organisaatiossa eri osa-alueiden (julkaiseminen, data ja infrastruktuuri, oppiminen ja toimintakulttuuri) sekä edistämisen tapojen (ohjaavat dokumentit, palvelut ja yhteistyö) näkökulmasta. Seurannan tulosten tarkastelussa on näin mahdollista tutkia osa-alueita ja toimintatapoja sekä niiden välisiä yhteyksiä. Vuoden 2022 seurannassa huomioidaan näistä vasta osa. Tavoitteena on seurata kaikkia osa-alueita vuoden 2024 seurannassa.

Seurantamallissa painotetaan indikaattoreita, jotka ovat kansallisesti kehitettävissä ja käytettävissä. Näin pystytään tuottamaan laadukasta ja tasapuolista tietoa suomalaisesta tutkimusyhteisöstä. Kansainvälisiä indikaattoreita voidaan käyttää seurannassa niiden kehittyessä ja toimiessa kotimaisten indikaattoreiden rikastajina.

Tutkimustietovarantoon kertyvän määrällisen seuraamisen lisäksi toteutetaan joka toinen vuosi laadullinen avoimen tieteen ja tutkimuksen kysely. Tämä kohdistuu erityisesti palveluiden, ohjaavien dokumenttien, arvioinnin sekä toimintakulttuurin avoimuuden kehittymisen seurantaan.