<< Takaisin

KyselytKyselyt

Kuva esittää AVOTT-seurannan 2022 vastaukset kysymyksittäin. Kysymyksiä voi suodattaa avoimuuden osa-alueen, edistämisen tapojen, organisaatiotyypin, organisaation ja henkilötyövuosien mukaisesti.

Kysely on osa avoimen tieteen ja tutkimuksen seurantaa. Kyselyllä pyritään selvittämään sellaisia avoimen tieteen indikaattoreita, joita ei ole mahdollista saada Tutkimustietovarannosta. Kysely kohdistuu erityisesti palveluiden, ohjaavien dokumenttien, arvioinnin sekä toimintakulttuurin avoimuuden kehittymisen seurantaan. Kyselyn indikaattorit perustuvat avoimen tieteen julistukseen, linjauksiin ja suosituksiin. Kyselyn rooli on merkittävä seurannassa vuonna 2022. Tavoitteena on vähentää kyselyn roolia Tutkimustietovarantoon kertyvän aineiston rikastuessa vuoteen 2024 mennessä. Kysely toteutetaan seurantavuosina (joka toinen vuosi) toukokuussa, ensimmäisen kerran vuonna 2022.

Lähde:Avoin tiede ja tutkimus
Jaa tämä sivu: