<< Takaisin

Julkaisut 

Kuva 1 esittää avoimien julkaisujen kehityksen vuosina 2011 – 2021. Tietoa voi katsella määrän ja osuuden mukaisesti sekä suodattaa mm. avoimuuden tyypin, sektorin, organisaation, päätieteenalan, tieteenalan ja julkaisutyypin mukaisesti. Kuva 2 esittää tiedon pylväskuvioina tilastovuosittain. Kuva 3 esittää tiedon tilastovuosittain taulukkomuotoisena samoilla suodatusmahdollisuuksilla kuin kuva 1.

Tutkimustietovarannosta vuoden 2022 seurantaa varten saatavat määrälliset indikaattorit ovat välittömästi avoimien tieteellisten vertaisarvioitujen artikkeleiden osuus julkaisemisesta, rinnakkaistallenteiden osuus julkaisemisesta sekä avoimesti saatavissa olevat artikkelit ammattilehdissä ja yleistajuisissa julkaisuissa. Näiden lisäksi Avointen oppimateriaalien kirjastosta saadaan julkaistujen avointen oppimateriaalien määrä.

Lähde:tutkimustietovaranto/VIRTA
Jaa tämä sivu: