<< Takaisin

Avoimuuden asteet ja tasotKuva esittää avoimuuden asteet ja tasot yliopistoille, ammattikorkeakouluille sekä tutkimuslaitoksille. Avoimuuden aste esitetään jokaiselle osa-alueelle: toimintakulttuuri, aineistot ja infrastruktuuri, julkaisut, oppiminen, joiden sisällä asteet näytetään myös edistämisen tapojen: ohjaavat dokumentit, palvelut, yhteistyö sekä tuotokset mukaisesti.

 

Pisteytys

Seurannan indikaattoreiden perusteella määritellään organisaatioille niiden avoimuuden profiilit sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen taso. Vuonna 2022 käytetään rajallisia indikaattoreita. Niitä lisätään kattamaan kaikki osa-alueet vuoden 2024 seurannassa. Pisteytyksen periaatteet ovat läpinäkyviä ja kaikkien saatavilla.

Jokainen indikaattori on pisteytetty. Pisteet ovat joko ”peruspisteitä” tai ”lisäpisteitä”. Peruspisteet koskevat käytäntöjä, jotka ovat linjausten toteutumisen kannalta keskeisiä tehtäviä kaikille organisaatioille. Lisäpisteet koskevat käytäntöjä, jotka ovat vielä uusia, kehittyviä tai tuottavat lisäarvoa.

 

Avoimuuden aste

Pisteiden avulla määritellään organisaation avoimuuden aste kunkin osa-alueen kohdalla. Osa-alueen avoimuuden aste (1-5) määräytyy kullekin organisaatiolle sen mukaan, kuinka monta prosenttia he ovat saaneet toisaalta peruspisteiden, toisaalta yhteenlaskettujen kokonaispisteiden maksimimääristä. Prosentteihin perustuva malli mahdollistaa, että seurantaan voidaan lisätä tulevaisuudessa uusia indikaattoreita ja se skaalautuu avoimen tieteen ja tutkimuksen kehittymisen myötä.

 

Avoimuuden profiili

Eri osa-alueiden avoimuuden asteista muodostuu organisaatioiden avoimuuden profiili. Profiilissa tehdään näkyväksi organisaation avoimuuden aste eri osa-alueilla (julkaisut, aineistot ja infrastruktuuri, oppiminen sekä toimintakulttuuri)  ja tarpeen mukaan voidaan tutkia avoimuuden astetta myös toimintatapojen (ohjaavat dokumentit, palvelut, yhteistyö sekä tuotokset) näkökulmasta.

 

Avoimuuden kokonaisarvio

Profiilin perusteella määritellään myös organisaation avoimuuden kokonaisarvio. Kokonaisarviossa tasoja on lähtötason lisäksi viisi. Tasot on määritelty siten, että seuraavalle tasolle nousemiseen tarvitaan joko yhden askelman nousua kahdella osa-alueella tai kahden askelman nousua yhdellä osa-alueella (toisin sanoen osa-alueiden keskiarvo nousee puoli askelmaa). Lisäksi ylemmille kokonaisarvion tasoille nouseminen vaatii, että kaikkia profiilin osa-alueita pitää nostaa jonkin verran.

Lähde:Avoin tiede ja tutkimus, tutkimustietovaranto/VIRTA ja Avointen oppimateriaalien kirjasto
Jaa tämä sivu: