Politiken i skrivande, språk och kön

Myönnetty rahoitus

Yhteyshenkilö

Sofia Kotilainen Orcid -palvelun logo

Rahoittaja

Svenska kulturfonden

Haku

November / Vetenskaplig forskning år 2022