Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Nimi (EN, SV)

University of Jyväskylä; Jyväskylä universitet

Muut nimet

Universität Jyväskylä;Jyväskylä universitet;University of Jyväskylä;Université de Jyväskylä

Lisätietoa

Jyväskylän seminaari 1863-1937; Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu 1934-1966; Jyväskylän yliopisto 1966-

Edeltävä organisaatio

Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu, Jyväskylän seminaari

Organisaatiomuoto

Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Organisaation tyyppi

Yliopisto

Postiosoite

PL 35 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Y-tunnus

0245894-7

Tilastokeskuksen oppilaitostunnus

01906

Opetus- ja tutkimushenkilöstön määrä (htv) (2019)

1564

Tutkintojen määrä (2019)

Alempi korkeakoulututkinto

1236

Ylempi korkeakoulututkinto

1575

Lisensiaatintutkinto

15

Tohtorintutkinto

126

Alayksiköt (2019)

  • Avance Johtamiskoulutus
  • Avoimen tiedon keskus
  • Avoin yliopisto
  • Bio- ja ympäristötieteiden laitos
  • Fysiikan laitos
  • Historian ja etnologian laitos
  • Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
  • Informaatioteknologian tiedekunta
  • Johto ja yliopiston yhteiset
  • Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Näytä enemmän