Tietoturvallinen ja yksityisyyden säilyttävä terveydenseuranta kotiympäristössä hajautettua dataa ja tekoälyä hyödyntäen

Tietoturvallinen ja yksityisyyden säilyttävä terveydenseuranta kotiympäristössä hajautettua dataa ja tekoälyä hyödyntäen

Akronyymi

TAVIDS

Hankkeen kuvaus

SPHERE-DNA –projektin tavoite on parantaa asuinympäristössä käytettävien hajautettujen terveydenseurantajärjestelmien tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa. Projekti hyödyntää paikallisen differentiaalisen yksityisyyden ja hajautetun oppimisen yhdistelmää (LDP-FL) suojaamaan arkaluontoista dataa vuodoilta. Projektissa käytetään myös reunalaskentaa raakadatan siirtojen välttämiseen. SPHERE-DNA tukeutuu monimuotoiseen dataan havainnointivaiheessa, ja käyttää tekoälyä yksittäisten datalähteiden yhdistämiseen. Koneoppimisen ja approksimaatiolaskennan teknologioita kehitetään nopeuttamaan turvallisuuteen ja yksityisyyden suojaan liittyen reunalaskennan ja epävakaiden tietoverkkojen kontekstissa. SPHERE-DNA nopeuttaa pitkäaikaisen terveysseurannan siirtymistä sairaalasta asuinympäristöihin, mikä edesauttaa sairauksien varhaista diagnosointia ja niihin puuttumista, ja ohjaa terveydenhuoltoa taloudellisesti kestävään suuntaan.
Näytä enemmän

Aloitusvuosi

2022

Päättymisvuosi

2024

Myönnetty rahoitus

Bo Tan Orcid -palvelun logo
217 169 €

Rooli Suomen Akatemian konsortiossa

Johtaja

Muut osapuolet

Partneri
Tampereen yliopisto (345684)
206 412 €
Partneri
Vaasan yliopisto (345683)
171 240 €

Rahoittaja

Suomen Akatemia

Rahoitusmuoto

Suunnattu akatemiahanke

Haku

ICT 2023: Turvallisuus ja yksityisyys hajautetuissa järjestelmissä 2021

Muut tiedot

Rahoituspäätöksen numero

345681

Tieteenalat

Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet

Tutkimusalat

Laskennallinen data-analyysi

Tunnistetut aiheet

health care