Tietoturvallinen ja yksityisyyden säilyttävä terveydenseuranta kotiympäristössä hajautettua dataa ja tekoälyä hyödyntäen

Myönnetty rahoitus

Rooli Suomen Akatemian konsortiossa