Korkeakouluopiskelijoiden moninkertaiset opinto-oikeudet 2019

< Takaisin hakutuloksiin

Korkeakouluopiskelijoiden moninkertaiset opinto-oikeudet 2019

Kuvaus

Aineistossa on kartoitettu yliopisto-opiskelijoiden moninkertaisten opinto-oikeuksien hankkimiseen johtavia syitä ja tekijöitä eli sitä, miksi joku hankkii kaksi tai useampia opinto-oikeuksia alempiin ja ylempiin korkeakouluopintoihin Suomessa. Tutkimuksen rahoittajana toimi Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry. Vastaajilta kysyttiin ensin heidän suorittamistaan toisen asteen koulutuksista sekä kotitaustasta. Seuraavaksi kysyttiin ensimmäisistä korkeakouluopinnoista ja niiden aloittamiseen liittyvistä syistä. Tämän jälkeen tiedusteltiin toisista korkeakouluopinnoista ja niihin liittyen opintoihin, työelämään ja työllistymiseen sekä perheeseen, asumiseen ja muuten omaan elämään liittyvistä taustatekijöistä. Edelleen kysyttiin kolmansista ja useammista korkeakouluopinnoista. Aineiston taustamuuttujat ovat vastaajan sukupuoli ja syntymävuoden pohjalta luokiteltu ikä, vanhempien koulutus ja ammattiasema sekä tiedot toisen asteen tutkinnosta.
Näytä enemmän

Julkaisuvuosi

2021

Tekijät

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö (Otus) - Tekijä

Research Foundation for Studies and Education (Otus) - Tekijä

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto - Julkaisija

Muut tiedot

Tieteenalat

YHTEISKUNTATIETEET

Kieli

suomi

Saatavuus

Saatavuutta rajoitettu

Lisenssi

Muu (Ei avoin)

Avainsanat

ammattikorkeakoulut, higher education institutions, Higher and further education, Toisen ja korkea-asteen koulutus, educational certificates, korkeakoulututkinnot, tertiary education, tutkinnon suorittaneet, yliopistot, education, koulutus, graduates, korkeakouluopiskelu, sosiaalinen tausta, Social and occupational mobility, Yhteiskunnallinen ja ammatillinen liikkuvuus, qualifications, upper secondary education, toisen asteen koulutus, koulutustaso, opinto-oikeudet