Yhteiskunnalliset erot nyky-Venäjällä 2006

< Takaisin hakutuloksiin

Yhteiskunnalliset erot nyky-Venäjällä 2006

Kuvaus

Tutkimus on osa sarjaa, jossa kartoitettiin venäläisten sosioekonomista eriarvoisuutta ja työelämää. Ainestosarja, johon tämä tutkimus kuuluu, kattaa vuodet 1990, 1998, 2006 ja 2015, mikä mahdollistaa ajallisen muutoksen tutkimisen. Eriarvoisuus ymmärretään tutkimuksessa ammatin, sosiaalisen liikkuvuuden, omaisuuden ja tulojen kautta, mutta siihen liittyvät myös asenteet, politiikka ja uskonto. Tutkimuksessa haluttiin yhdistää ihmisten olosuhteet heidän arvoihinsa pyrkimyksenä tutkia näiden kahden välistä vuorovaikutusta. Ensimmäinen osa tutkimusta käsitteli työelämää. Aluksi kysyttiin vastaajan perheen työtaustasta, vastaajan koulutuksesta, työhistoriasta ja nykyisestä työstä. Vastaajaa pyydettiin lisäksi arvioimaan työautonomiaansa ja mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon työpaikalla. Seuraavaksi kysyttiin perheestä ja perhetaustasta. Vastaajaa pyydettiin kertomaan muun muassa puolisonsa työstä. Lisäksi oltiin kiinnostuneita vastaajan vapaa-ajan ja median käytöstä, hyvinvoinnista, tulotasosta, kulutuksesta ja vauraudesta. Vastaajaa pyydettiin esimerkiksi valitsemaan listasta erilaisia hyödykkeitä, joita hän omistaa. Lopuksi tutkittiin uskomuksia ja poliittisia mielipiteitä. Vastaajalta kysyttiin, osallistuuko hän poliittisien puolueiden tai muiden ryhmittymien toimintaan. Edelleen oltiin kiinnostuneita luottamuksesta yhteiskunnallisiin instituutioihin, tyytyväisyydestä harjoitettuun politiikkaan, uskonnollisuudesta ja uskomuksista yhteiskunnan suhteen. Taustamuuttujina ovat työmarkkina-asema, ammatti, työpaikan toimiala, työllisyyshistoria, työaika, työantajasektori, siviilisääty, lasten lukumäärä, kotitalouden koko, tulot, kotitalouden kestotavarat, uskontokunta, kansallinen ryhmä, ikä, koulutus, sukupuoli ja paikkakuntatyyppi.
Näytä enemmän

Julkaisuvuosi

2021

Tekijät

University of Helsinki. Aleksanteri Institute

Nikula, Jouko - Tekijä

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto - Julkaisija

Muut tiedot

Tieteenalat

YHTEISKUNTATIETEET

Kieli

englanti, suomi

Saatavuus

Saatavuutta rajoitettu

Lisenssi

Muu (Ei avoin)

Avainsanat

Religion and values, Uskonto ja arvot, Asuminen ja asunnot, elintaso, ihmissuhteet, kielet ja kielitiede, koulutustausta, mediankäyttö, Perhe-elämä, avioliitto ja sukupolvet, perhesuhteet, perhetausta, Poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet ja mielipiteet, poliittinen toiminta, poliittiset asenteet, poliittiset ideologiat, sosioekonominen asema, talouselämä, Talousjärjestelmät, taloudellinen kehitys ja kehitysyhteistyö, Tasa-arvo, eriarvoisuus ja syrjäytyminen, tietotekniikka, työelämä, Työolot, työpaikat, työpaikkademokratia, työpaikkakulttuuri, Työterveys, työvelvollisuus, Political behaviour and attitudes, Family life and marriage, labour and employment, Working conditions, political attitudes, Housing, Equality, inequality and social exclusion, Occupational health, workers participation, family life, political action, Economic systems and development, standard of living, interpersonal relations, occupational life, Information technology, socio-economic status, Political ideology, educational background, Language and linguistics, family environment