Videopelejä pelaavien naisten kokemuksia kohtaamistaan ennakkoluuloista 2020

< Takaisin hakutuloksiin

Videopelejä pelaavien naisten kokemuksia kohtaamistaan ennakkoluuloista 2020

Kuvaus

Aineisto koostuu videopelejä pelaavien naisten kirjoituksista liittyen kohtaamiinsa ennakkoluuloihin. Kirjoituksia pyrittiin saamaan naisilta, jotka ovat videopelejä pelatessaan tai pelien ulkopuolella kohdanneet ennakkoluuloja, väheksyntää tai arvostelua. Kirjoituskutsussa vastaajille annettiin muutamia kirjoittamista helpottavia apukysymyksiä. Apukysymyksissä kysyttiin muun muassa sitä, millaisia vaikutuksia sukupuolella on ollut pelaamiseen, miten vastaajan läheiset suhtautuvat vastaajan pelaamiseen, kuinka usein ennakkoluuloja kohdataan sekä ketkä suhtautuvat pelaamiseen ennakkoluuloisesti? Vastaajalle tarjottiin myös mahdollisuutta kuvailla sitä, millaisia mahdollisia konflikteja pelaaminen on aiheuttanut. Lisäksi vastaajaa pyydettiin myös kertomaan, mitä pelejä hän pelaa. Taustatietoina kysyttiin mm. sukupuolta, ikää, koulutusta, ammattiasemaa, siviilisäätyä ja pelaamiseen käytettyä aikaa.
Näytä enemmän

Julkaisuvuosi

2021

Tekijät

Tampere University

Seppälä, Milla - Tekijä

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto - Julkaisija

Muut tiedot

Tieteenalat

YHTEISKUNTATIETEET; HUMANISTISET TIETEET

Kieli

suomi

Saatavuus

Saatavuutta rajoitettu

Lisenssi

Muu (Ei avoin)

Avainsanat

Leisure, tourism and sport, Vapaa-aika, matkailu ja urheilu, Ajankäyttö, Time use, Gender and gender roles, Sukupuoli ja sukupuoliroolit, pelaaminen, ennakkoluulot, prejudice, digital games, gender role, sukupuolisyrjintä, videopelit, tietokonepelit, verkkopelit, stereotypiat, sex discrimination, pelitutkimus