Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2020

Kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin vastaajien hyvinvointia sekä kokemuksia ja näkemyksiä eriarvoisuudesta. Tutkimus on osa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana (TITA) -hanketta (päätösnumerot: 293101 ja 314250) sekä Suomen akatemian rahoittamaa Eriarvoisuuden, interventioiden ja uuden hyvinvointiyhteiskunnan (INVEST) lippulaivahanketta (päätösnumero: 320162). Aluksi vastaajilta kysyttiin, kuinka hyvin he kokevat saavuttavansa haluamiaan asioita elämässä ja millaiseen yhteiskunnalliseen asemaan he itsensä sijoittavat. Lisäksi kartoitettiin, kokevatko vastaajat luottavansa muihin ihmisiin, ovatko he saaneet toimeentulotukea sekä kuinka hyvin he kokevat saavansa taloutensa kulut katetuiksi. Vastaajille esitettiin myös erilaisia mielialaa koskevia kysymyksiä. Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään vuorovaikutuksesta naapureidensa kanssa, heidän asuinalueensa sekä kyseisen paikkakunnan keskustan turvallisuudesta, rikosten uhriksi joutumisesta, Suomen turvallisuudesta, sosiaaliturvasta sekä omasta hyvinvoinnista. Edelleen tiedusteltiin, kuinka tyytymättömiä tai tyytyväisiä vastaajat elämäänsä kokonaisuutena ovat. Taustamuuttujina ovat maakunta, sukupuoli, syntymävuosi, perhemuoto, kotitalouden rakenne, asunnon hallintaperuste, asuntotyyppi, koulutusaste, ammattiasema, kotitalouden tulot ja menot sekä mitä puoluetta vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.
Näytä enemmän

Julkaisuvuosi

2022

Aineiston tyyppi

Tekijät

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Kainulainen, Sakari - Tekijä

Itä-Suomen yliopisto

Kouvo, Antti - Tekijä

Tampereen yliopisto

Saari, Juho - Tekijä

Turun yliopisto

Kujala, Pietari - Tekijä

Turun yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos

Niemelä, Mikko - Tekijä

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto - Julkaisija

Projekti

Muut tiedot

Tieteenalat

YHTEISKUNTATIETEET

Kieli

suomi

Saatavuus

Saatavuutta rajoitettu

Lisenssi

Avainsanat

tasa-arvo, elintaso, Tasa-arvo, eriarvoisuus ja syrjäytyminen, Yleinen terveydentila ja hyvinvointi, turvallisuus, sosiaaliturva, eriarvoisuus, huono-osaisuus, hyvinvointi, toimeentulotuki, tyytyväisyys, Sosiaaliset olot ja indikaattorit, tyytymättömyys, sosiaalinen kerrostuneisuus, hyväosaisuus

Ajallinen kattavuus

undefined

Liittyvät aineistot