Nais- ja miesjohtajien uramenestys liikunta-alalla 2013

< Takaisin hakutuloksiin

Nais- ja miesjohtajien uramenestys liikunta-alalla 2013

Kuvaus

Kyselyssä selvitetään liikunta-alalla toimivien johtajien menestystä työuralla ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Teemoina ovat mm. oma työura, nykyisen työpaikan toimintakulttuuri, sukupuolten välinen tasa-arvo, työuralla etenemisen tukeminen sekä työn ja perheen yhteensovittaminen. Tutkija keräsi aineiston väitöskirjaansa varten, jossa hän vertaili nais- ja miesjohtajien uramenestystä liikunta-alalla. Vastaajalta tiedusteltiin aluksi taustatietoja ja omaan liikkumiseen sekä liikunta-alan taustaan liittyviä kysymyksiä, kuten esimerkiksi, onko toiminut tuomarina tai luottamushenkilönä ja seuraako paljon urheilua. Seuraavaksi kysyttiin nykyisen työn piirteistä, kuten työsuhteen kestosta ja viikoittaisesta työajasta ja johtamiskokemuksista. Lisäksi vastaajalle esitettiin väitteitä verkostoitumisesta ja sosiaalisten suhteiden merkityksestä uramenestykselle ja kysyttiin mahdollisista poissaoloista työelämästä esim. vuorotteluvapaan tai vanhempainvapaan vuoksi. Myös vastaajan tyytyväisyyttä omaan urakehitykseensä tiedusteltiin. Seuraavat kysymykset käsittelivät vastaajan nykyistä työorganisaatiota ja sosiaalista tukea. Vastaajalle esitettiin väitteitä organisaation toimintakulttuurista esim. rekrytointiin, palkkaukseen, työsuhteen hoitoon, sukupuolten väliseen kohteluun, uramahdollisuuksiin sekä perhe-elämään liittyen. Seuraavaksi tiedusteltiin vastaajan saamaa välitöntä-, psykososiaalista- ja käytännön tukea uralla etenemiseen erikseen mainituilta tahoilta, sekä onko hänellä ollut tukena mentoria jossain työuransa vaiheessa. Lopussa vastaajalta kysyttiin työn- ja yksityiselämän sovittamiseen liittyviä kysymyksiä, esimerkiksi kotitöiden jakautumisesta ja ulkopuolisen avun hyödyntämisestä. Taustamuuttujina aineistossa on mm. ikä luokiteltuna, sukupuoli, siviilisääty, suuralue, lasten lukumäärä, työnantajatyyppi ja koulutus.
Näytä enemmän

Julkaisuvuosi

2021

Tekijät

Aalto-Nevalainen, Päivi - Tekijä

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto - Julkaisija

Muut tiedot

Tieteenalat

YHTEISKUNTATIETEET; MUUT TIETEET

Kieli

suomi

Saatavuus

Saatavuutta rajoitettu

Lisenssi

Muu (Ei avoin)

Avainsanat

johtajat, equality between the sexes, tasa-arvo, Tasa-arvo, eriarvoisuus ja syrjäytyminen, exercise (physical activity), physical activities, sport, career development, Employment, Työllisyys ja työllistyminen, sosiaalinen tuki, Equality, inequality and social exclusion, job characteristics, Gender and gender roles, Sukupuoli ja sukupuoliroolit, family life, perhe-elämä, work-life balance, social support, fyysinen aktiivisuus, sukupuolisyrjintä, urakehitys, top management, supervisors, achievement, sex discrimination, managers, liikuntatoimi, esimiestyö, kannustaminen, liikunta-ala, menestyminen, social success, tukihenkilöt, työnkuva, urheilu- ja liikuntajärjestöt