Yliopisto-opiskelijoiden kirjoituksia tulevaisuuden mielikuvistaan 2021

Kuvaus

Kirjoituskutsulla kerätty aineisto sisältää yliopisto-opiskelijoiden kirjoituksia tulevaisuuden mielikuvistaan. Kirjoituskutsussa opiskelijoita pyydettiin kuvittelemaan maailma ja oma elämä vuonna 2050. Vastaajia pyydettiin kirjoittamaan kuvitteellisesti vuodesta 2050 käsin kirje itselleen vuoteen 2021. Kirjeessä tuli kuvailla, miltä maailma ja oma elämä tuolloin näyttävät. Kirjeen alussa pyydettiin kuvailemaan kuviteltu tilanne, josta käsin vastaaja kirjettä kirjoittaa. Pyydettiin kertomaan, mikä maailmassa on muuttunut paremmaksi ja miten muutos parempaan on ollut mahdollinen. Kirjoittaa sai vapaamuotoisesti itse valituista aiheista. Apukysymysten avulla tarjottiin mahdollisuutta pohtia esimerkiksi sitä, mitä myönteistä maailmassa ja vastaajan elämässä on tapahtunut ja mitkä kenties oraalla olleet positiiviset kehityskulut ovat toteutuneet? Keruukutsun johdannossa viitattiin myös ilmastonmuutoksen ja koronaviruspandemian kaltaisiin kriiseihin, ja niiden vaikutukseen esimerkiksi talouteen ja poliittiseen päätöksentekoon. Nämä teemat nousevat myös useissa vastauksissa keskiöön. Taustatietona kysyttiin sukupuolta, ikäryhmää, koulutusalaa sekä opintovaihetta. Arkistoinnin yhteydessä taustatiedoista tuotettiin erillinen html-hakemisto, jonka avulla aineistoa on helppo selata.
Näytä enemmän

Julkaisuvuosi

2023

Aineiston tyyppi

Tekijät

Tietoarkisto - Julkaisija

University of Eastern Finland. Philosophical Faculty

Laiho, Marjukka - Tekijä

University of Helsinki. Faculty of Theology

Salonen, Anna Sofia - Tekijä

Projekti

Muut tiedot

Tieteenalat

YHTEISKUNTATIETEET

Kieli

Saatavuus

Saatavuutta rajoitettu

Lisenssi

Muu (Ei avoin)

Avainsanat

tulevaisuus, Higher and further education, Toisen ja korkea-asteen koulutus, tertiary education, Climate change, Environment and conservation, Ympäristönsuojelu ja ympäristöongelmat, tulevaisuudenodotukset, korkeakouluopiskelu, mielikuvat, students (college), elämänodotukset, expectation, ilmastonmuutos, COVID-19, future expectations, unelmat

Asiasanat

Ajallinen kattavuus

undefined

Liittyvät aineistot