Kielibarometri 2008

< Takaisin hakutuloksiin

Kielibarometri 2008

Kuvaus

Kielibarometri otettiin käyttöön vuonna 2004 ja siitä lähtien kyselytutkimuksella on seurattu kielipalveluiden toteutumista kaksikielisissä kunnissa. Tutkimus kattaa kaikki Suomen 43 kaksikielistä kuntaa. Kielibarometrin tulokset kuvastavat sitä, miten paikalliseen kielivähemmistöön kuuluvat kuntalaiset kokevat kotikuntansa kielipalveluiden toteutuvan. Tutkimusta ovat rahoittaneet oikeusministeriö ja Svenska kulturfonden. Aluksi kyselyssä tiedusteltiin vastaajien ruotsin ja suomen käyttöä erilaisissa ympäristöissä ja yhteyksissä (kaupoissa, koulussa, työpaikalla, jne.). Vastaajilta kysyttiin heidän omaa sekä heidän perheensä kieliryhmää ja kielitaitoa. Kyselyssä selvitettiin myös omalla äidinkielellä saatavien kunnallisten palveluiden ja muiden julkisten palveluiden toimivuutta. Eriteltyjä kunnallisia palveluita (kuten sairaalahoito, kirjasto, liikuntapaikat) pyydettiin arvioimaan kouluarvosanoilla. Kyselyssä pyydettiin arvioimaan vastaajien ruotsin ja suomen kielen käytön määrän jakautumista tavallisen arkipäivän ja viikonlopun aikana. Edelleen tiedusteltiin minkä kielistä koulua vastaajien lapset käyvät. Kyselyssä selvitettiin myös kunnan vastuun toteutumista kielellisen palvelun järjestämisessä ja kielellisten palveluiden kehittymistä. Lisäksi vastaajilta kysyttiin saavatko tai yrittävätkö he saada kunnallisia palveluita omalla kielellään ja kuinka hyvin he tuntevat kielelliset oikeutensa. Taustamuuttujina ovat ikä (luokiteltu), sukupuoli, äidinkieli, asuinkunta, koulutusaste, siviilisääty, työmarkkina-asema ja kotitalouden koko.
Näytä enemmän

Julkaisuvuosi

2021

Tekijät

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto - Julkaisija

Åbo Akademi. Institutet för samhällsforskning

Herberts, Kjell - Tekijä

Muut tiedot

Tieteenalat

YHTEISKUNTATIETEET

Kieli

suomi

Saatavuus

Saatavuutta rajoitettu

Avainsanat

Valtiovalta, julkinen hallinto, poliittiset organisaatiot, puolueet, kielet ja kielitiede, julkiset palvelut, suomenruotsalaiset, kaksikielisyys, kielellinen vuorovaikutus, kielelliset vähemmistöt, kielialueet, kielipolitiikka, palvelutarpeet, palvelutaso, Vähemmistöt