Tieteestä ja tutkimuksesta muualla


Tiedettä ja tutkimusta tukevia tai ohjaavia tahoja Suomessa

 • Tutkimus- ja innovaationeuvosto
 • Pääministerin johtama tutkimus- ja innovaationeuvosto tukee valtioneuvostoa Suomen tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikan kehittämisessä.
 • https://valtioneuvosto.fi/tin
 • Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI
 • Edistää yliopistojen yhteistyötä ja tuo esiin niiden yhteisiä kantoja keskeisissä tutkimus- ja koulutuspolitiikan kysymyksissä.
 • https://www.unifi.fi/
 • Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
 • Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry on korkeakoulupolitiikan edunvalvoja ja vaikuttaja sekä ammattikorkeakoulujen yhteistyöfoorumi.
 • http://www.arene.fi/
 • Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet
 • Yhteistyöfoorumi, joka toimii tutkimuslaitosten yhteisenä äänenä tutkimuspolitiikkaan ja tutkimusjärjestelmiin liittyvässä kehittämistyössä.
 • https://tulanet.fi/
 • Suomen Akatemia
 • Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa.
 • https://www.aka.fi/
 • Business Finland
 • Business Finland tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen.
 • https://www.businessfinland.fi/
 • Säätiöt ja rahastot
 • Suomalaisten säätiöiden etu- ja tukijärjestö. Sen 206 jäsentä tukee vuosittain tiedettä, taidetta ja muuta yhteiskunnan kehittämistä yhteensä yli puolella miljardilla eurolla.
 • https://saatiotrahastot.fi/
 • Suomen Tiedeakatemiat
 • Tiedeakatemiain yhteistyöelin, jonka tehtävänä on parantaa tutkimuksen teon edellytyksiä ja parantaa tieteen vaikuttavuutta. Suomen neljä tiedeakatemiaa edistävät vapaata tutkimusta ja tieteellistä keskustelua.
 • https://www.academies.fi/
 • Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV)
 • Riippumaton asiantuntijaelin tieteenharjoittamista ja tiedepolitiikkaa koskevissa asioissa. Sen keskeisiä tehtäviä ovat tieteellisten yhteisöjen yhteistoiminnan edistämisen lisäksi tieteellisen tiedonvälityksen ja julkaisutoiminnan kehittäminen, tutkimustiedon tunnetuksi tekeminen ja tutkimustiedon käyttö yhteiskunnassa sekä avoimen tieteen koordinointi.
 • https://www.tsv.fi/
 • Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseurat
 • Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäseneksi voidaan hyväksyä seura, joka on rekisteröity yhdistys tai muu yhteisö, joka on osoittanut edistävänsä tieteellistä tutkimusta. Seuroissa on yhteensä yli 260 000 henkilöjäsentä ja ne edustavat laajaa tieteellistä asiantuntemusta kaikilta tieteenaloilta.
 • https://www.tsv.fi/fi/toiminta/jasenseurat/jasenseurahaku
 • Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK)
 • Tutkimuseettinen neuvottelukunta on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka edistää hyvää tieteellistä käytäntöä, ennaltaehkäisee tiedevilppiä sekä edistää tutkimusetiikkaa koskevaa keskustelua ja tiedotusta.
 • https://www.tenk.fi/
 • Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK)
 • Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla sekä muun kansallisen ja kansainvälisen tiedon kehitystä.
 • https://www.tjnk.fi/
 • Kansalliskirjasto
 • Kansalliskirjasto vastaa kansallisen julkaisuperinnön säilyttämisestä, kuvailusta ja käyttöön asettamisesta osana ainutlaatuisten kokoelmiensa kartuttamista sekä toimii Suomen kirjastokentän valtakunnallisena palvelu- ja kehittämisyksikkönä.
 • https://www.kansalliskirjasto.fi/
 • FinELib
 • FinELib on suomalaisten korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen konsortio, jonka tehtävä on turvata ja parantaa elektronisten aineistojen saatavuutta. Konsortio neuvottelee suomalaisen tiedeyhteisön e-aineistosopimuksista kustantajien kanssa.
 • https://finelib.fi/
 • Avoimen tieteen koordinaatio
 • Edistää tutkimusyhteisön sisällä keskustelua avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteista ja keinoista, lisää yhteistyötä sekä tietoisuutta avoimen tieteen ja tutkimuksen mahdollisuuksista, haasteista ja niiden ratkaisuista.
 • https://avointiede.fi/fi
 • CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • CSC on valtion ja korkeakoulujen omistama suomalainen tietotekniikan osaamiskeskus, joka tuottaa ICT-asiantuntijapalveluita opetukselle, kulttuurille, julkishallinnolle ja yrityksille.
 • https://www.csc.fi/

Tieteen ja tutkimuksen kansainvälisiä toimijoita

 • Euroopan komissio, Horisontti 2020
 • Puiteohjelman piirissä 2014–2020 on rahoitettu laajasti eurooppalaista tiedettä ja tutkimusta. Seuraava puiteohjelma Horisontti Eurooppa käynnistyy vuodenvaihteessa 2021.
 • https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
 • Euroopan tutkimusneuvosto (ERC)
 • Myöntää osana Horisontti 2020 ohjelmaa rahoitusta huippututkijoille ja heidän tutkimusryhmilleen uraauurtavaan perustutkimukseen. ERC toimii itsenäisesti. Se on riippumaton tieteellinen neuvosto, jonka muodostavat arvostetut ja asiantuntevat tutkijat.
 • https://erc.europa.eu/
 • European Open Science Cloud (EOSC)
 • Avoimen tieteen tavoitteiden edistämistä varten perustettu yhteistyöverkosto. Sen tavoitteena on rakentaa Euroopan laajuinen avoimen tieteen infrastruktuuri ja käytännöt, joka yhdistää erilaiset kansalliset ja kansainväliset järjestelmät yhteen.
 • https://www.eosc-portal.eu/
 • European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI)
 • Strategiafoorumi tukee johdonmukaista ja strategialähtöistä lähestymistapaa tutkimusinfrastruktuuripolitiikkaan Euroopassa sekä edistää aloitteita, jotka parantavat tutkimusinfrastruktuurien käyttöä ja kehitystä Euroopassa ja kansainvälisesti.
 • https://www.esfri.eu/
 • OpenAIRE
 • EU:n rahoittama avoimeen tieteen hanke, jonka näkyvin osa on portaali avoimien verkkoaineistojen etsimiseksi.
 • https://www.openaire.eu/
 • ORCID
 • Kansainvälinen organisaatio, joka hallinnoi ORCID-tutkijatunnistetta ja siihen liittyvää tutkimustuotostietokantaa.
 • https://orcid.org/

Julkaisuja

 • Journal.fi
 • Suomalaisten tiedelehtien julkaisupalvelu. Sivustolla julkaistaan tällä hetkellä noin 90 tieteellistä lehteä ja vuosikirjaa.
 • https://journal.fi/
 • Julkaisufoorumin portaali
 • Palvelussa voi selata tieteellisten sarjojen, konferenssien ja kirjakustantajien tietoja sekä ehdottaa julkaisukanaville tasoluokkaa.
 • https://jfp.csc.fi
 • Suomalaiset julkaisuarkistot
 • Julkaisuarkistot sisältävät korkeakoulujen ja muiden organisaatioiden avoimesti saatavilla olevia julkaisuja, opinnäytteitä ja aineistoja.
 • https://www.kiwi.fi/x/MQOvCQ

Tutkimusaineistoja

 • Tiedonkeruut.fi -palvelu
 • Opetushallituksen ylläpitämässä tiedonkeruut.fi -palvelussa on tietoja varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen kohdistuvista tiedonkeruista ja tiedonkeruista syntyneitä tutkimusaineistoja.
 • https://www.tiedonkeruut.fi/