Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

< Takaisin hakutuloksiin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Nimi (EN, SV)

Finnish Institute for Health and Welfare; Institutet för hälsa och välfärd

Muut nimet

THL;Sosiaali- ja terveysministeriö. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos;Finland. National Institute for Health and Welfare;National Institute for Health and Welfare (Finland);Institutet för hälsa och välfärd (Finland);Finland. Institutet för hälsa och välfärd;Suomi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos;Natsionalnyi institut zdravoohranenija i socialnogo blagosostojanija;Nacional'nyj institut zdravoohraneniâ i social'nogo blagosostoâniâ;Национальный институт здравоохранения и социального благосостояния

Lisätietoa

Senaatin päätöksellä Lääkintöhallitus perusti 7.5.1911 väliaikaisen serologisen laboratorion, jossa valmistettiin rokotteita sekä harjoitettiin serologista tutkimus- ja opetustyötä. Toiminta vakinaistettiin vuonna 1915, jolloin laboratorion nimeksi tuli Valtion seerumlaboratorio. Oltuaan 1944–1947 yhdistettynä Helsingin yliopiston laitoksiin, laboratorio sai 1947 nimekseen Valtion serumlaitos. Laitos toimi lääkintöhallituksen alaisuudessa, mutta sen opetustoiminta jäi yliopistolle. Nimi vaihdettiin 1.3.1970 alkaen Kansanterveyslaboratorioksi, jonka tehtäväksi tuli toimia terveydenhoitolaitoksia palvelevana tutkimuslaitoksena ja asiantuntijavirastona. Siitä tehtiin edelleen 1982 Kansanterveyslaitos, jonka tehtäviin lisättiin yleinen väestön terveyden edistäminen ja terveysvalvonta. Vuoden 2009 alussa Stakes yhdistyi Kansanterveyslaitoksen kanssa. Uuden organisaation nimeksi tuli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Edeltävä organisaatio

Kansanterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Organisaatiomuoto

Valtio ja sen laitokset

Organisaation tyyppi

Tutkimuslaitos

Postiosoite

PL 30 00271 HELSINKI

Y-tunnus

2229500-6