Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Nimi (EN, SV)

Finnish Institute for Health and Welfare; Institutet för hälsa och välfärd

Muut nimet

Sosiaali- ja terveysministeriö. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos;Nacional'nyj institut zdravoohraneniâ i social'nogo blagosostoâniâ;Natsionalnyi institut zdravoohranenija i socialnogo blagosostojanija;Finland. Institutet för hälsa och välfärd;Finland. National Institute for Health and Welfare;Suomi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos;Национальный институт здравоохранения и социального благосостояния;THL;National Institute for Health and Welfare (Finland);Institutet för hälsa och välfärd (Finland)

Lisätietoa

Senaatin päätöksellä Lääkintöhallitus perusti 7.5.1911 väliaikaisen serologisen laboratorion, jossa valmistettiin rokotteita sekä harjoitettiin serologista tutkimus- ja opetustyötä. Toiminta vakinaistettiin vuonna 1915, jolloin laboratorion nimeksi tuli Valtion seerumlaboratorio. Oltuaan 1944–1947 yhdistettynä Helsingin yliopiston laitoksiin, laboratorio sai 1947 nimekseen Valtion serumlaitos. Laitos toimi lääkintöhallituksen alaisuudessa, mutta sen opetustoiminta jäi yliopistolle. Nimi vaihdettiin 1.3.1970 alkaen Kansanterveyslaboratorioksi, jonka tehtäväksi tuli toimia terveydenhoitolaitoksia palvelevana tutkimuslaitoksena ja asiantuntijavirastona. Siitä tehtiin edelleen 1982 Kansanterveyslaitos, jonka tehtäviin lisättiin yleinen väestön terveyden edistäminen ja terveysvalvonta. Vuoden 2009 alussa Stakes yhdistyi Kansanterveyslaitoksen kanssa. Uuden organisaation nimeksi tuli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Edeltävä organisaatio

Kansanterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Organisaatiomuoto

Valtio ja sen laitokset

Organisaation tyyppi

Tutkimuslaitos

Postiosoite

PL 30 00271 HELSINKI

Y-tunnus

2229500-6