Ruokavirasto

Ruokavirasto

Nimi (EN, SV)

Finnish Food Authority; Livsmedelsverket

Muut nimet

Suomi. Maa- ja metsätalousministeriö. Ruokavirasto;Jord- och skogsbruksministeriet. Livsmedelsverket;Maa- ja metsätalousministeriö. Ruokavirasto;Livsmedelsverket;Ministry of Agriculture and Forestry. Finnish Food Authority;Finnish Food Authority;Finland. Jord- och skogsbruksministeriet. Livsmedelsverket;Finland. Ministry of Agriculture and Forestry. Finnish Food Authority

Lisätietoa

Ruokavirasto aloitti toimintansa 1.1.2019, kun Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto sekä osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskusta yhdistettiin uudeksi virastoksi. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvan viraston päätoimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Liittyvä organisaatio

Maaseutuvirasto, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Organisaatiomuoto

Valtio ja sen laitokset

Organisaation tyyppi

Tutkimuslaitos

Postiosoite

PL 100 00027 RUOKAVIRASTO

Y-tunnus

2911686-7