Maanpuolustuskorkeakoulu

Maanpuolustuskorkeakoulu

Nimi (EN, SV)

National Defence University; Försvarshögskolan

Muut nimet

Puolustusministeriö. Maanpuolustuskorkeakoulu;National Defence College (Finland);National Defence University (Finland);Finnish National Defence University;Suomi. Maanpuolustuskorkeakoulu;Försvarshögskolan (Finland)

Lisätietoa

Suomen ensimmäinen maavoimien upseerikoulu oli Yrjö Maunu Sprengtportenin perustama Haapaniemen Kadettikoulu, joka toimi Kuopiossa vuonna 1780 ja Rantasalmella vuosina 1781–1819. Suomen kadettikoulu toimi Haminassa (Haminan kadettikoulu) ja koulutti upseereita Venäjän keisarikunnan tarpeisiin. Se lakkautettiin 1903 erinäisten I sortokauden aikana annettujen käskyjen vaikutuksesta. Itsenäistymisen jälkeen Suomen upseerikoulutus jakautui aina vuoteen 1992 asti kolmeen kouluun: peruskoulutuksen antaneeseen Kadettikouluun (perustettu 1919), yleisesikuntaupseerin koulutuksen antaneeseen Sotakorkeakouluun (perustettu 1924) ja esiupseeri- sekä jatkokoulutusta antaneeseen Taistelukouluun (perustettu 1927). Kaikki nämä koulut yhdistettiin vuoden 1993 alusta Maanpuolustuskorkeakouluksi, yhdeksi suureksi korkeakoulutason upseerikoulutusta antavaksi oppilaitokseksi.

Edeltävä organisaatio

Taistelukoulu, Kadettikoulu, Sotakorkeakoulu

Organisaation tyyppi

Yliopisto

Y-tunnus

0952029-9

Tilastokeskuksen oppilaitostunnus

02358