Sosiaali- ja terveysalan simulaatio- ja kehittämisympäristö

< Takaisin hakutuloksiin

Sosiaali- ja terveysalan simulaatio- ja kehittämisympäristö

Lyhenne

SKY

Infrastruktuurin kuvaus

SKY on Kemin sosiaali- ja terveysalan avoin ja monialainen oppimisympäristö. Simulaatio- ja kehittämisympäristöä käytetään opetuksessa ja koulutuksessa mm. simuloimaan käytännön tilanteita, joiden harjoittelu ja toisto voisi muuten olla lähes mahdotonta - esimerkiksi erilaiset vaaratilanteet. SKY:n vahvuus simulaatio- ja kehittämisympäristönä on sen muunneltavuus eri tilanteisiin ja käyttötarkoituksiin. Ympäristöt muodostuvat kahdesta tilasta. Hoitotyönympäristöä mukaileva SKY-hospitaali muuntautuu mm. päivystyspoliklinikaksi, sekä teho- ja vuodeosastoksi. SOPPELI taas palvelee opetustilana sekä toiminta- ja kotiympäristönä.

Tieteellinen kuvaus

Tiloja voivat hyödyntää koulutus ja oppimisympäristönä ammattiin opiskelevien lisäksi eri työyhteisöt sekä järjestöt. Simulaatio- ja kehittämisympäristöstä on myös kokeilu-, näyttely-, ja testausympäristöksi hyvinvointialan yrityksille ja tuotekehittelijöille. SKY simulaatio- ja kehittämisympäristöä ovat käyttäneet oman henkilöstön kouluttamiseen/kehittämiseen mm. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin leikkaus- ja anestesia osasto sekä ensihoidon henkilökunta.

Toiminta alkanut

2014

Vastuuorganisaatio

Lapin ammattikorkeakoulu

Avainsanat

hoitotyö, terveysteknologia, hyvinvointi, simulointi, sosiaali- ja terveysala, hoitoympäristö

Tutkimusinfrastruktuurin palvelut

Palvelu

Tutkimusinfrastruktuurin muut tiedot

Tieteenalat

LÄÄKE- JA TERVEYSTIETEET

Luokituksia

Suomen Akatemian tiekartalla

Ei

Yhteystiedot

Nimi

Sirpa Orajärvi

Kuvaus

Lehtori

Sähköpostiosoite

Näytä sähköpostiosoite

Puhelinnumero

+358 50 310 93 49

Vierailuosoite

Tietokatu 1, 94600 Kemi