Hyvinvointipysäkki

Infrastruktuurin kuvaus

Hyvinvointipysäkki on hoito- ja vanhustyön sekä sosiaalialan opiskelijoiden avoin oppimisympäristö ja harjoittelupaikka. Toiminnan lähtökohtina ovat terveyden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen, asiakaslähtöisyys, moniammatillisuus sekä monitoimijuus. Hyvinvointipysäkki tuo koulun välineistöä, laitteistoa ja osaamista asiakaskäyttöön. Samalla opiskelijat saavat kuvaa yksityisen yrittämisen toimintamallista, sillä opiskelijat saavat osallistua työn suunnitteluun, toteutustapaan ja hallinnollisiin rakenteisiin. Opiskelijat voivat tehdä myös toimintaa liittyviä opinnäytetöitä. Erilaista opiskelijavetoista toimintaa järjestetään myös hyvinvointipysäkin ulkopuolella, esimerkiksi sosiaalialan yksikössä ja palvelutaloissa.

Tieteellinen kuvaus

Asiakkaille opiskelijatyönä tarjottavia palveluita ovat muun muassa: - terveystarkastukset - laboratorionäytteiden otot ja tulosten analysoinnit - koti- ja asiointiavut - erilaiset ryhmätoiminnat - palveluohjaus - ikääntyvien toimintakyvyn arviointi

Toiminta alkanut

2014

Vastuuorganisaatio

Lapin ammattikorkeakoulu

Tutkimusinfrastruktuurin palvelut

Chat-asiakaspalvelukoulutus sosiaali/terveysalan ammattilaisille

Tutkimusinfrastruktuurin muut tiedot

Tieteenalat

LÄÄKE- JA TERVEYSTIETEET

Luokituksia

Yhteystiedot

Nimi

Arja Meinilä

Kuvaus

Lehtori

Sähköpostiosoite

Näytä sähköpostiosoite

Puhelinnumero

+358 50 310 94 98

Vierailuosoite

Tietokatu 1, 94600 Kemi