Euroopan hiirimallien analysoinnin, säilyttämisen ja jakelun tutkimusinfrastruktuuri

< Takaisin hakutuloksiin

Euroopan hiirimallien analysoinnin, säilyttämisen ja jakelun tutkimusinfrastruktuuri

Lyhenne

INFRAFRONTIER (Suomi)

Infrastruktuurin kuvaus

INFRAFRONTIER tarjoaa ’hiiripankin’ (EMMA, European Mouse Mutant Archive), jossa hiirikannat säilytetään syväjäädytettyinä alkioina tai sukusoluina ja josta niitä toimitetaan tutkijoille, sekä ’hiiriklinikat’, joissa tehdään kattavia hiirimallin ilmiasun analyysejä. EMMA-yksiköitä on eri puolilla Eurooppaa yhteensä 12, mukaan lukien Suomessa. INFRAFRONTIER-hiiriklinikoita on Englannissa, Ranskassa ja Saksassa, ja uusia on rakenteilla Italiaan ja Tsekin tasavaltaan. Kaikissa INFRAFRONTIER-yksiköissä noudatetaan samoja laatustandardeja ja koulutettu henkilökunta vastaa palveluista, mikä takaa eläinten hyvinvoinnin. Tiedot kootaan yhteiseen, avoimeen tietokantaan. INFRAFRONTIER tarjoaa myös alaan liittyvää koulutusta. Tarkoituksena on tehostaa hiirimallien käyttöä biolääketieteellisessä tutkimuksessa ja saattaa tieteellisesti arvokkaat mallit tutkijoiden käyttöön vaivattomasti ja kohtuullisin kustannuksin. ?INFRAFRONTIER GmbH koordinoi Euroopan laajuista toimintaa. Suomessa toiminta keskittyy EMMA-palveluihin, joista vastaa Biocenter Oulun transgeenipalvelulaboratorio. Kansallisena isäntäorganisaationa on Oulun yliopisto, ja yhteistyökumppanina Biokeskus Suomen FinGMice-teknologiaplatformi (HiLife Helsinki, Biocenter Kuopio, Turun tautimallinnuskeskus).

Toiminta alkanut

2013

Vastuuorganisaatio

Oulun yliopisto

Avainsanat

hiirimalli, tautimalli, elinmalli, geenisaksimenetelm, poistogeeni, ilmiasu, siirtogeeninen, hiiriklinikka, hiiripankki

Tutkimusinfrastruktuurin palvelut

INFRAFRONTIER GmbH

EMMA (EMMA)

Hiirten fenotyyppianalyysit

Koulutus ja neuvonta

Tutkimusinfrastruktuurin muut tiedot

Tieteenalat

LUONNONTIETEET, LÄÄKE- JA TERVEYSTIETEET

Luokituksia

Suomen Akatemian tiekartalla

Kyllä

Yhteystiedot

Nimi

Reetta Hinttala

Kuvaus

Koordinaattori

Sähköpostiosoite

Näytä sähköpostiosoite

Puhelinnumero

+358-(0)294 486135

Vierailuosoite

Biocenter Oulu, Transgeeniyksikkö, Aapistie 5A, 90230 Oulun yliopisto

Tunnisteet

nbn:fi:research-infras-2016072520