Active Life Lab

Infrastruktuurin kuvaus

Active Life Lab tarjoaa uudenlaisen ympäristön tietoon perustuvien hyvinvointipalveluiden huippututkimukselle sekä kehitystoiminnalle. Ympäristössä mitataan kokonaisvaltaisesti hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävien toimenpiteiden vaikuttavuutta. Monipuolisten mittareiden tarjoaman tiedon avulla voidaan selvittää, miten vaikuttavuus eroaa eri asiakasryhmien ja toimenpiteiden kesken. Tietoa voidaan käyttää toimenpiteiden suuntaamisessa asiakkaille jotka niistä eniten hyötyvät, ja kehittämään uusia ratkaisuja vaikuttavuuden parantamiseksi.

Tieteellinen kuvaus

Vastuuorganisaatio

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimusinfrastruktuurin palvelut

Palvelu

Tutkimusinfrastruktuurin muut tiedot

Tieteenalat

LÄÄKE- JA TERVEYSTIETEET, YHTEISKUNTATIETEET

Luokituksia

Yhteystiedot

Nimi

Kuvaus