Älypaja

Älypaja - Digitaalinen tuotantojärjestelmä

Lyhenne

Älypaja

Infrastruktuurin kuvaus

Digitaalisen tuotantojärjestelmän osia ovat älykäs varastonhallinta ja tuotannon logistiikka, perinteiset tuotannon tukitoiminnot, digitaalinen tuotanto, joustava kappaleenkäsittely sekä ohjelmalliset järjestelmät, joita voivat olla esimerkiksi simulaatioympäristöt, pilvipalvelut ja tuotannonohjaus. Ympäristössä hyödynnetään myös robotiikkaa esimerkiksi kappaleen käsittelyssä, kuljetuksessa ja kokoonpanossa. Tuotantojärjestelmä toimii myös virtuaalisena, jolloin mm. tuotantotekniikan opetus voidaan järjestää tehokkaasti. Ympäristö tuottaa erilaisia konepajaosia opiskelijaprojekteja ja TKI- toimintoja varten. Yritykset voivat hyödyntää järjestelmää etsiessään nykyaikaisia, entistä tehokkaampia, tuotantomenetelmiä. Ympäristössä syntyviä vakiotuotteita ovat mm. rikkovan aineenkoestuksen koesauvat. Digitaaliseen tuotantojärjestelmään liittyy myös kokoonpanotila, jossa on laitteita erilaisten kokoonpanojen tuottamiseen. Kokoonpanotilassa voidaan kokoonpanna metallituotteita esimerkiksi hitsaamalla ja suorittaa pienimuotoisia pintakäsittelytoimenpiteitä. Kokoonpanotilasta löytyvät tärkeimmät käsi- ja sähkötyökalut sekä muut apulaitteet. Kokoonpanotila muodostaa samalla paikan informaaliselle oppimiselle, kannustaa yrittävyyteen ja tukee opiskelijoiden hyvinvointia harrastustoiminnan kautta.

Tieteellinen kuvaus

Älypajan digitaalisessa tuotantojärjestelmällä tarjotaan valmistustekniikan osaamista ja tutkimusta opiskelijoille, TKI-hankkeille sekä alueen toimijoille. Laitteisto: Hitsaus ja esivalmistuslaitteisto sekä työkalut FESTO - tuotantolinja

Toiminta alkanut

2020

Vastuuorganisaatio

Lapin ammattikorkeakoulu

Tutkimusinfrastruktuurin palvelut

Palvelu

Tutkimusinfrastruktuurin muut tiedot

Tieteenalat

TEKNIIKKA

Luokituksia

Suomen Akatemian tiekartalla

Ei

Yhteystiedot

Nimi

Lauri Kantola

Kuvaus

Osaamispäällikkö

Sähköpostiosoite

Näytä sähköpostiosoite

Puhelinnumero

+358 50 337 69 01

Vierailuosoite

Tietokatu 1, 94600 Kemi