Hemiselluloosat farmaseuttisina apuaineina: säädellyn lääkeaineen vapautumisen mahdollistavat ominaisuudet ja mekanismit (HemiPharm)

Myönnetty rahoitus

Riikka Laitinen
368 879 €

Rahoittaja

Suomen Akatemia

Päättäjä

Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
12.06.2024