Musik, sång och tävlandets idé: Tävlingar som drivkraft för folkbildning och identitetsmanifestation i en finlandssvensk sång- och musikfestkontext

Myönnetty rahoitus

35 000 €

Rahoittaja

Svenska kulturfonden

Haku

November / Vetenskaplig forskning år 2023