Levd minneskultur kring kvinnokloster i det svenska riket c. 1350–1520

Myönnetty rahoitus

199 266 €

Rahoittaja

Svenska litteratursällskapet i Finland rf

Haku

2023 Februari Medel för postdoktoral befattning i historia