Monikäyttöiset viheralueet liikkumista varten - kytkeytyneisyys biodiversiteetin ja ihmisen näkökulmasta

Myönnetty rahoitus

Julia Hämäläinen
124 000 €

Rahoittaja

Koneen Säätiö

Haku

Apurahahaku