Digitaaliset teknologiat ja erilaiset riskien hallinnan ratkaisut ja työkalut apuna metsätuhoriskien hillinnässä

Myönnetty rahoitusHeli Peltola Orcid -palvelun logo
599 478 €

Rooli Suomen Akatemian konsortiossa

[object Object]

Muut osapuolet

Johtaja
Helsingin yliopisto (353262)
600 000 €
Partneri
Maanmittauslaitos (353264)
596 361 €

Rahoittaja

Suomen Akatemia

Haku

Vihreän ja digitaalisen siirtymän avainalat, RRF-erityisrahoitus 2022