Satunnaisgeometria tilastollisessa mekaniikassa, lukuteoriassa ja kombinatoriikassa

Myönnetty rahoitus

Christian Webb
447 650 €

Rahoittaja

Suomen Akatemia

Haku

Akatemiatutkija 2021