Folkhälsans LärMiljö-studie: rörelse, utomhuslärande och välmående i skolan

Myönnetty rahoitus

Samfundet Folkhälsan
30 000 €

Rahoittaja

Svenska kulturfonden

Haku

November / Vetenskaplig forskning år 2022