Kielivarojen ja kieliteknologian tutkimusinfrastruktuuri

Kielivarojen ja kieliteknologian tutkimusinfrastruktuuri

Akronyymi

FIN-CLARIAH

Hankkeen kuvaus

FIN-CLARIAH on ihmistieteiden tutkimusinfrastruktuuri, joka koostuu kahdesta komponentista: FIN-CLARIN ja DARIAH-FI. Tässä osahankkeessa FIN-CLARIAH pyrkii laajentamaan merkittävästi infrastruktuurituen soveltamisalaa kolmeen pääsuuntaan: ensinnäkin tavoitellaan kykyä käsitellä puhutun kirjasuomen lisäksi myös arkipuhetta; toiseksi, vastataan laajaan SSH-tutkimuksen rakenteettoman tekstin käsittelytarpeeseen; ja kolmanneksi, mahdollistetaan metatietoihin perustuvaa tutkimusta. Kun FIN-CLARIN jatkaa uraauurtavaa kieleen perustuvaa tutkimuksen tukemista, DARIAH-FI kehittää infrastruktuuria suurille, heterogeenisille aineistoille humanististen ja yhteiskuntatieteiden tutkimusta varten. Hankkeen yhtenä tärkeänä lisätavoitteena on yhteinäistää näiden kahden komponentin parhaita yhteisiä tietojen, työkalujen ja palvelujen isännöinti-, dokumentointi- sekä välitys- ja pääsyoikeuksien neuvottelu- ja hallintakäytäntöjä.
Näytä enemmän

Aloitusvuosi

2022

Päättymisvuosi

2023

Myönnetty rahoitus

Krister Lindén
1 301 771 €

Rooli Suomen Akatemian konsortiossa

Johtaja

Muut osapuolet

Partneri
Jyväskylän yliopisto (345619)
208 356 €
Partneri
Turun yliopisto (345630)
237 659 €
Partneri
Aalto-yliopisto (346323)
193 231 €
Partneri
Helsingin yliopisto (345614)
130 470 €
Partneri
Helsingin yliopisto (345613)
241 755 €
Partneri
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (345617)
538 347 €
Partneri
Tampereen yliopisto (345618)
180 581 €
Partneri
Itä-Suomen yliopisto (345640)
196 983 €

Rahoittaja

Suomen Akatemia

Rahoitusmuoto

Tutkimusinfrastruktuuri

Haku

FIRI2021 - Tiekartta ja kansainväliset jäsenyydet 2021

Muut tiedot

Rahoituspäätöksen numero

345610

Tieteenalat

Kielitieteet

Tutkimusalat

Kieli, yhteiskunta ja kulttuuri

Teema-alat

RRF Kansalliset tutkimusinfrastruktuurit (P3C3I6)

Tunnistetut aiheet

languages, speech, linguistics