Förfalskarna – Allmogens litterarisering och kunskap om det svenska språket i brottslig kontext i Finland under 1800-talets första hälft

Förfalskarna – Allmogens litterarisering och kunskap om det svenska språket i brottslig kontext i Finland under 1800-talets första hälft

Hankkeen kuvaus

Projektet fokuserar på de lägre ståndens kontakter med skriftkulturen samt problematiserar finländska allmogens behov av skriftliga dokument och färdigheter att skriva texter på svenska innan finskan blev likvärdig med svenskan.

Aloitusvuosi

2022

Myönnetty rahoitus

500 000 €

Rahoittaja

Svenska litteratursällskapet i Finland rf

Haku

2021 Maj Forskningsprojekt fas 2

Muut tiedot

Rahoituspäätöksen numero

6097

Tieteenalat

Historia ja arkeologia

Tunnistetut aiheet

other