Kohti kriittisten materiaalien urbaania symbioosia: Yhteistoiminnalliset arvonluomismallit kiertotalouden ekosysteemeissä

Kohti kriittisten materiaalien urbaania symbioosia: Yhteistoiminnalliset arvonluomismallit kiertotalouden ekosysteemeissä

Aloitusvuosi

2022

Päättymisvuosi

2025

Myönnetty rahoitus

Anna Aminoff Orcid -palvelun logo
426 296 €

Rooli Suomen Akatemian konsortiossa

Partneri

Muut osapuolet

Johtaja
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (346916)
323 600 €
Partneri
Suomen ympäristökeskus (346924)
361 000 €

Rahoittaja

Suomen Akatemia

Rahoitusmuoto

Akatemiaohjelma

Haku

Kriittiset materiaalit kaupunkien kiertotaloudessa, varsinainen haku 2021

Muut tiedot

Rahoituspäätöksen numero

346925

Tieteenalat

Muu tekniikka

Tutkimusalat

Tuotantotalous

Tunnistetut aiheet

circular economy