Kestävä lääkekehitys

Kestävä lääkekehitys

Akronyymi

SUDDEN

Hankkeen kuvaus

Ympäristön lääkeainejäämistä aiheutuvat ekologiset riskit ovat lisääntyneet sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Ympäristön hormoni- ja antibioottijäämät ovat erityisen haitallisia myös hyvin pieninä pitoisuuksina. Erityisesti yhteiskunnalliset muutokset, kuten kaupungistuminen, väestönkasvu ja ikääntyminen, nopeuttavat lääkeainejäämien kertymistä ympäristöön. SUDDEN-hanke pyrkii ratkaisemaan lääkkeiden valmistukseen, käyttöön, ja hävitykseen liittyviä ympäristöuhkia ja kestävän kehityksen haasteita. Projektin tavoitteena on vähentää lääkekehityksen ympäristöriskejä, kuroa umpeen lääkkeiden maailmanlaajuisten tuotantoketjujen juridiset ongelmakohdat, edistää jäteveden puhdistuksen kohdentamista lääkeainejäämien poistamiseen ja puhdistamolietteen hyötykäyttöön sekä kehittää kiertotalousmalleja farmaseuttisiin pakkausmateriaaleihin. Tällä tavoin SUDDEN-hanke pyrkii edistämään lääkevalmisteiden elinkaarianalyysiä ja tukemaan lääkealan kestävää kasvua Suomessa.
Näytä enemmän

Aloitusvuosi

2022

Päättymisvuosi

2023

Myönnetty rahoitus

Jari Yli-Kauhaluoma
750 473 €

Rooli Suomen Akatemian konsortiossa

Johtaja

Muut osapuolet

Partneri
Suomen ympäristökeskus (346572)
176 233 €
Partneri
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT (346569)
210 951 €
Partneri
Aalto-yliopisto (346570)
175 662 €
Partneri
(346573)
170 444 €
Partneri
Itä-Suomen yliopisto (346571)
350 325 €

Rahoittaja

Suomen Akatemia

Rahoitusmuoto

Strategisen tutkimuksen rahoitus

Haku

STN-ohjelma Kestävän kasvun avaimet (kutsuhaku 2022–2023) 2021

Muut tiedot

Rahoituspäätöksen numero

346568

Tieteenalat

Farmasia

Tutkimusalat

Farmasia

Teema-alat

Uudistu tai surkastu - resurssit ja ratkaisut