Liikunnallinen elämäntapa kestävän kasvun aikaansaajina (STYLE)

Liikunnallinen elämäntapa kestävän kasvun aikaansaajina (STYLE)

Akronyymi

STYLE

Hankkeen kuvaus

STYLE-hanke edistää kestävän kasvua tutkimalla keinoja, joilla liikkumista voidaan lisätä siten, että ratkaisut edistävät aktiivisten kulkutapojen käyttöä ja liikunnallista elämäntapaa tukevaa liiketoimintaa. Arvioimme näitä keinoja objektiivisen mittausten avulla kaupunki-interventioissa. Uutta tutkimustietoa tuo tapa, jolla mittaukset yhdistetään kansallisten henkilöliikennetutkimusten ja liikuntakäyttäytymisen aineistoihin sekä yhdyskuntarakenteen tietokantoihin. Yhdyskuntarakenne ja liikkumisen uudet palvelut luovat perustan yksilön liikkumisvaihtoehdoille. Hankkeessa tutkitaan myös ihmisten käyttäytymisen muutoksen taustalla olevia ja arjen valinnoissa näkyviä motiiveja ja tunteita. Tuotettu trenditieto ja skenaariot ovat kiinnostavia liikuntaliiketoiminnan kannalta, samoin kuin liikkumisen palveluita tarjoavien ja infrastruktuuria rakentavien toimijoiden näkökulmasta. Hankkeessa törmäytetään yllättäviäkin toimijoita yhteisten synergiaetujen löytämiseksi liiketoiminnassa
Näytä enemmän

Aloitusvuosi

2022

Päättymisvuosi

2023

Myönnetty rahoitus

Petri Tapio Orcid -palvelun logo
390 293 €

Rooli Suomen Akatemian konsortiossa

Johtaja

Muut osapuolet

Partneri
Jyväskylän yliopisto (346611)
227 951 €
Partneri
Suomen ympäristökeskus (346609)
230 000 €
Partneri
Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö (UKK-instituutti) (346607)
197 983 €
Partneri
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (346608)
204 251 €
Partneri
Turun yliopisto (346610)
192 256 €

Rahoittaja

Suomen Akatemia

Rahoitusmuoto

Strategisen tutkimuksen rahoitus

Haku

STN-ohjelma Kestävän kasvun avaimet (kutsuhaku 2022–2023) 2021

Muut tiedot

Rahoituspäätöksen numero

346606

Tieteenalat

Muut yhteiskuntatieteet

Tutkimusalat

Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus

Teema-alat

Uudistu tai surkastu - resurssit ja ratkaisut