3D-FLUOHISTO

3D-FLUOHISTO

Hankkeen kuvaus

Kudosrakenteen tutkimusta eli histologiaa käytetään laajasti lääketieteessä ja biologian eri aloilla.Histologiaa käytetään niin kemikaalien turvallisuustutkimuksissa, lääkkeiden kehitystyössä kuin tieteellisessä tutkimuksessakin. Histologia kuitenkin pohjautuu vuosikymmeniä käytössä olleisiin menetelmiin. Näitä menetelmiä uudistamalla voidaan parantaa näytteiden analysoinnin laatua sekä vähentää sen kustannuksia. Tällä voisi olla merkittäviä vaikutuksia histologiaa käyttävien tahojen toimintaan. Maailmanlaajuinen histologian ja toksikologian markkina on voimakkaassa kasvussa ja tarjoaa kasvupotentiaalia uudelle liiketoiminnalle. Tämän projektin tavoitteena on valmistella uuden kudosrakenteen analysointiin soveltuvan menetelmän kaupallistamista.
Näytä enemmän

Aloitusvuosi

2021

Päättymisvuosi

2023

Myönnetty rahoitus

362 000 €

Rahoittaja

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

Rahoitusmuoto

Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa

Haku

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland 2021

Muut tiedot

Rahoituspäätöksen numero

1718/31/2021