ARCHIVE (Adaptation of micRoalgae to a CHangIng enVironmEnt)

ARCHIVE (Adaptation of micRoalgae to a CHangIng enVironmEnt)

Hankkeen kuvaus

Växtplankton har en nyckelroll i havet med betydande ekologiska effekter på omgivande biotiska och abiotiska faktorer. Dessa encelliga, fotosyntetiska organismer producerar ca 50% av all tillgänglig syre på jorden, fungerar som en oersättlig födokälla för djurplankton och fisk och är en betydande sänka för atmosfäriskt kol. Vår forskning handlar om att återuppväcka viloceller av växtplankton som har befunnit sig i en sorts "dvala" i årtionden på havsbottnet. Denna experimentella forskning bedrivs vid ämnet för miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi inom gruppen Sjöqvist-Hattich. Genom att återuppväcka växtplanktonceller som levde t.ex. i början av 1900-talet och jämföra dem med celler från idag, kan vi studera hur dessa organismer har anpassat sig till dokumenterade miljöförändringar. Denna nya kunskap kan användas för att undersöka arternas förmåga till anpassning, som hjälper oss att förstå hur Östersjöns ekosystem kommer att påverkas av förhöjd temperatur och ökande näringshalter i havet. Vi fokuserar på Skärgårdshavet och potentiella eko-evolutionära mekanismer som kunde ansvara för dylika anpassningar i detta område. Projektet använder stora data set i kombination med progressiv metodologi för att undersöka responsen hos nyckelarter i förhållande till miljöförändringar, så som klimatförändring och eutrofiering.
Näytä enemmän

Aloitusvuosi

2021

Myönnetty rahoitus

35 000 €

Yhteyshenkilö

Conny Sjöqvist Orcid -palvelun logo

Rahoittaja

Svenska kulturfonden

Haku

November / Vetenskaplig forskning år 2021

Muut tiedot

Rahoituspäätöksen numero

168922

Tieteenalat

Ekologia, evoluutiobiologia