Soiden ennallistamisen mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hidastamisessa

Soiden ennallistamisen mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hidastamisessa

Akronyymi

RESPEAT

Hankkeen kuvaus

Pohjoiset suot ovat sitoneet itseensä valtavan määrän hiiltä. Soiden kuivatus maa- ja metsätalouteeen vapauttaa hiilen takaisin ilmakehään. CO2-päästöt voidaan pysäyttää ja hiilinielu palauttaa soita ennallistamalla. Ennallistaminen aiheuttaa kuitenkin muutoksia myös muissa tekijöissä (esim. metaani ja albedo), joilla on ilmastovaikutuksia. Tutkimustietoa näiden tekijöiden vaikutuksesta on pohjoisilta soilta kuitenkin yhä vähän. Me tutkimme soiden hiilensidontaa ja ennallistamisen aiheuttamia muutoksia kasvihuonekaasunieluissa ja -päästöissä sekä biofysikaalisissa tekijöissä. Käytämme hyväksi olemassaolevia aineistoja luonnontilaisilta ja ojitetuilta soilta ja keräämme uutta aineistoa ennallistetuilta ja projektissa ennallistettavilta soilta. Testaamme ja parannamme hiilen ja kasvihuonekaasujen prosessimalleja ja tuotamme synteesin, jonka perusteella voidaan paremmin arvioida Suomen ja samankaltaisten boreaalisten alueiden soiden potentiaalia ilmastonmuutoksen torjunnassa.
Näytä enemmän

Aloitusvuosi

2021

Päättymisvuosi

2025

Myönnetty rahoitus

Kari Minkkinen Orcid -palvelun logo
399 514 €

Rooli Suomen Akatemian konsortiossa

Johtaja

Muut osapuolet

Partneri
Helsingin yliopisto (341753)
300 000 €
Partneri
Ilmatieteen laitos (341752)
299 843 €

Rahoittaja

Suomen Akatemia

Rahoitusmuoto

Akatemiahanke

Haku

Akatemiahanke 2020

Muut tiedot

Rahoituspäätöksen numero

341749

Tieteenalat

Ympäristötiede

Teema-alat

Ympäristötiede