PRIVASA, UTU osallistujahakemus

< Takaisin hakutuloksiin

PRIVASA, UTU osallistujahakemus

Hankkeen kuvaus

PRIVASA-hankkeessa Turun yliopisto kehittää tietosuojan turvaavia tekoälymenetelmiä arkaluonteisen terveysdatan käsittelyyn. Menetelmät on suunniteltu parantamaan erityisesti kehitys- ja innovaatiotoimintaa harjoittavien yritysten mahdollisuuksia hyödyntää suomalaista rekisteridataa. Kansalaisten terveyttä edistäviä, yksilön tarpeisiin räätälöityjä palveluja ja hoitoja voi syntyä vain, jos tuotekehitystä on mahdollista toteuttaa yksilötasoisella datalla. Samanaikaisesti tarve yksityisyydensuojan säilyttämiselle on suurempi kuin koskaan ennen, ja kehitettävien menetelmien tuleekin vastata sekä lain asettamiin vaatimuksiin että eettisiin ohjeistuksiin. Näistä lähtökohdista Turun yliopisto kehittää uusimpaan tutkimustietoon pohjautuvia tekoälyalgoritmeja, jotka tuottavat synteettistä dataa aidon ja monipuolisen potilastietoaineiston pohjalta. Synteettinen data on anonyymia, ja sitä voidaan tuottaa esimerkiksi laboratoriotuloksista, potilaskertomuksista ja magneettikuvista. Tutkimus pitää sisällään myös puettavien laitteiden keräämät aineistot, joten menetelmien sovelluskohteita ovat paitsi tutkijoiden ja kliinikoiden keräämät potilastietoaineistot, myös terveyssovellusten käyttäjien tuottama massadata. Tutkimuksessa myös validoimme synteettistä dataa matemaattisin menetelmin, joilla datan laatu tulee mitatuksi sekä hyödyllisyyden että tietosuojan näkökulmasta. Hankkeen tulokset julkaistaan avoimena lähdekoodina.
Näytä enemmän

Aloitusvuosi

2021

Päättymisvuosi

2023

Myönnetty rahoitus

717 590 €

Yhteyshenkilö

Tinja Pitkämäki

Rahoittaja

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

Rahoitusmuoto

Co-Innovation, osallistuja (Tutkimus (EVET))

Haku

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland 2021

Muut tiedot

Rahoituspäätöksen numero

37428/31/2020