Suomen tarinat: historiakulttuuri, taide ja muuttuva kansalaisuus

< Takaisin hakutuloksiin

Suomen tarinat: historiakulttuuri, taide ja muuttuva kansalaisuus

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tieteellistä tietoa suomalaisen historiakulttuurin välittämistä narratiiveista sekä siitä, millaisia merkityksiä moninaistuva yhteiskunta näille narratiiveille asettaa. Hanke keskittyy etenkin historiakulttuurin esteettiseen puoleen – siihen, mikä on Suomen historian taiteellisen ilmaisun suhde institutionaaliseen ja toisaalta akateemiseen historiaan. Tutkimuskohteena on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlintaan liittyviä institutionaalisia tahoja: Suomen Kansallismuseon Suomen tarina -näyttely sekä valtioneuvoston Suomi100 -projektista rahoitetut fiktio- ja dokumenttielokuvat. Hankkeessa ollaan kiinnostuneita millaisten prosessien kautta Suomen historian narratiivit ovat syntyneet, miten niiden sisällöstä on neuvoteltu sekä millainen narratiivi suomalaisuudesta yleisölle välittyy. Lisäksi hanke on kiinnostunut siitä, miten akateeminen historiantutkimus resonoi esteettisen historiakulttuurin kanssa. Hankkeeseen kuuluu taiteellinen osuus, jossa kansallisuuden käsite nostetaan keskusteluun ja pyydetään erilaisista kulttuurisista taustoista tulevia taiteilijoita osallistumaan uusien sitä koskevien näkökulmien tuottamiseen. Tutkimuksen keskeiset teoreettiset käsitteet ovat historiakulttuuri ja narratiivisuus. Projektin tulokset kertovat, millaisena Suomi esitetään kansakuntana, yhteiskuntana ja sosiaalis-kulttuurisena tarinana niin monitieteisen tutkimuksen kuin taiteellisen ilmaisun keinoin. Projekti luo synteesinomaisen kokonaistulkinnan Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlaan liittyvistä historiakulttuurisista ja esteettisistä representaatioista.
Näytä enemmän

Aloitusvuosi

2021

Myönnetty rahoitus

Jukka Kortti Orcid -palvelun logo
243 000 €

Rahoittaja

Koneen Säätiö

Rahoitusmuoto

Tutkimusapuraha

Haku

Apurahahaku

Muut tiedot

Rahoituspäätöksen numero

Koneen Säätiö_202010003

Tieteenalat

Historia ja arkeologia

Avainsanat

Suomen historia