Kyynelkanavat: Nykyajan itkuvirret ja itkuvirsiperinteen merkitykset modernissa yhteiskunnassa

< Takaisin hakutuloksiin

Kyynelkanavat: Nykyajan itkuvirret ja itkuvirsiperinteen merkitykset modernissa yhteiskunnassa

Hankkeen kuvaus

Monitieteisessä tiedettä ja taidetta yhdistelevässä Kyynelkanavat -hankkeessa keskitytään itkuvirsiperinteen nykypäivän harjoittajiin ja heidän itkuille antamiinsa merkityksiin. Pohdimme tieteen ja taiteen avulla itkuvirren roolia nykyihmisen elämässä: Mitä kaikkea itkuvirret ja itkuvirsiperinne nykyaikana ovat, ja minkälaisia merkityksiä itkijät antavat itkuvirsille ja äänellä itkemiselle nykypäivänä? Miten nykyitkijät rakentavat henkilökohtaista suhdetta itkuihin? Minkälaisia merkityksiä itkuvirsiin latautuu nykyaikana tai tulee latautumaan tulevaisuudessa? Hankkeen keskiössä on siis nykypäivän itkuvirsiperinne sekä sen anti tämän päivän yhteiskunnassa. Kuusihenkinen Kyynelkanavat työryhmä on perehtynyt itkuvirsiperinteeseen taiteen ja tieteen keinoin. yhdistämällä itkuvirsiin keskittyvien tutkijoiden ja itkijöinä esiintyvien muusikoiden työtä. Taiteellisen työn ja tapahtumien rinnalla kulkee tutkimuksellinen osio, joka toteutetaan käyttämällä sekä perinteistä etnografisia menetelmiä – haastatteluita ja havainnointia – että autoetnografiaa, jossa tutkija itse asettuu yhdeksi tutkimusaineiston osaseksi. Tähän perustuukin tämän hankkeen innovatiivisuus. Sen toteuttajat asettuvat kolmeen eri tasoon; tutkija, itkuja tekevä tutkija ja itkijä/muusikko. Hanke siis tarkastelee samaa ilmiötä sekä sisältä että ulkoa älyllisenä että kehollisena prosessina. Hankkeessa toimii kolme taiteilija-tutkija työparina jonka lisäksi koko työryhmä tapaa kaksi kertaa vuodessa vertaispalauteseminaariissa, jossa seurataan työskentelyn etenemistä ja suunnitellaan tulevaa. Lisäksi hankkeessa tuotetaan kerran vuodessa yleisölle avattavia tapahtumia, joiden sisältö nousee tutkija-taiteilija työparien työskentelystä. Hanke yhdistää perinteentutkimuksen etnomusikologiaan ja kulttuurintutkimukseen sekä liittää nämä yhteen nykypäivän koetun perinteen kantajien kanssa. Samaan aikaan, kun tutkimus ylittää tieteellisiä raja-aitoja hankkeen on myös tarkoitus nostaa laajempaa yhteisku
Näytä enemmän

Aloitusvuosi

2021

Myönnetty rahoitus

Elina Hytönen-Ng Orcid -palvelun logo
399 100 €

Rahoittaja

Koneen Säätiö

Rahoitusmuoto

Tutkimusapuraha

Haku

Apurahahaku

Muut tiedot

Rahoituspäätöksen numero

Koneen Säätiö_202009004

Tieteenalat

Muut humanistiset tieteet

Avainsanat

itkuvirsi