Suomen korkean suojeluarvon metsien (HCV) kartoitus ja tiedon käyttöönotto

< Takaisin hakutuloksiin

Suomen korkean suojeluarvon metsien (HCV) kartoitus ja tiedon käyttöönotto

Hankkeen kuvaus

Tässä tutkimushankkeessa kartoitetaan ensimmäistä kertaa järjestelmällisesti, laajasti ja julkisesti Suomen suojelemattomien korkean suojeluarvon metsien (HCV) sijaintia. Suomessa on vähintään kymmeniä tuhansia hehtaareita sellaisia yhä suojelemattomia ikimetsiä, jotka täyttävät FSC-standardin korkean suojeluarvon metsän (HCV) kriteerit. Suurin osa näistä metsistä on Pohjois-Suomessa valtion omistamilla alueilla. Kriteerit täyttävien kohteiden tulisi metsäteollisuuden sitoumusten mukaisesti olla puunhankinnan ulkopuolella. Ongelma on, ettei kohteita ole koskaan maastossa kartoitettu. Euroopan komission toukokuussa 2020 julkaisemassa biodiversiteettistrategiassa vaaditaan EU:n jäljellä olevien aarniometsien suojelua luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi. Käytännössä FSC:n HCV-kriteerit täyttävät metsät edustavat näiden jäljellä olevien luonnonmetsien parhaimmistoa, joten niiden kartoittaminen ja suojelu tukee merkittävästi biodiversiteettistrategian toteuttamista. Hankkeen tuloksena julkaistaan avoimesti tarkasteltavissa oleva maastodokumentointiin perustuva kartta-aineisto Suomen merkittävimmistä HCV-metsistä. Kartoitusten pääpaino on valtion omistamissa metsissä. Tuloksista tullaan viestimään aktiivisesti, ja niitä voivat hyödyntää niin valtionhallinto, metsäteollisuus, tutkijat kuin ympäristöjärjestötkin työssään luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja kestävän metsätalouden mahdollistamiseksi.
Näytä enemmän

Aloitusvuosi

2021

Myönnetty rahoitus

Aallokas Oy
102 500 €

Yhteyshenkilö

Ari Aalto

Rahoittaja

Koneen Säätiö

Rahoitusmuoto

Tutkimusapuraha

Haku

Apurahahaku

Muut tiedot

Rahoituspäätöksen numero

Koneen Säätiö_202006503

Teema-alat

Elokuvataide, Paikkatietoanalyysi, Luonnonsuojelubiologia

Avainsanat

Luonnonmetsät, Biodiversiteetti, EU Green Deal, High Conservation Value (HCV), Metsäkartoitus, Paikkatieto