Urbaanit utopiat ja dystopiat: tekoäly taiteessa ja yhteiskunnassa

< Takaisin hakutuloksiin

Urbaanit utopiat ja dystopiat: tekoäly taiteessa ja yhteiskunnassa

Hankkeen kuvaus

Teknologia ja tekoäly muuttavat radikaalisti jälkiteollisia yhteiskuntia ja urbaaneja ympäristöjä. Ihmiset työskentelevät ja vuorovaikuttavat robottien kanssa eri elämän alueilla teollisuudesta hoivatyöhön, ja erilaiset robotti- ja tekoälyratkaisut ovat tulossa myös osaksi kulttuurialaa. Älykaupungistuminen tuo erilaiset tekoälyratkaisut osaksi kaupunkitilaa ja ympäristöä, mikä herättää uudessa alati teknologisoituvassa tilanteessa monia toiveita ja huolia. Käynnissä oleva murros edellyttää monialaista avausta. Tiedettä ja taidetta yhdistävä Urbaanit utopiat ja dystopiat: tekoäly taiteessa ja yhteiskunnassa -hanke yhdistää yhteiskuntatieteen ja taiteen. Tarkoituksemme on selvittää, millaisia tarpeita, toiveita ja pelkoja ihmisillä on suhteessa älykkääseen teknologiaan ja millaiseksi tulevaisuus voi muodostua urbaanissa ympäristössä. Tavoitteemme on 1) kartoittaa miten tekoälyä on hyödynnetty taiteessa ja kulttuurintuotteissa, 2) kysyä millaisia ovat tekoälyn tuottavat mielikuvat ihmisissä, ja 3) toteuttaa utooppisia ja dystoppisia kokeita, joissa yhdistyvät sosiaalipsykologian ja taiteen mahdollisuudet. Tavoittelemme ymmärrystä erilaisista mahdollisista maailmoista, joita tekoälyn tuloon liittyy urbaaneissa ympäristöissä. Empiirinen tutkimuksemme hyödyntää monipuolisesti sosiaalisen median suuraineistoja, taidetta käsitteleviä koeasetelmia ja lisätyn todellisuuden teknologiaa. Hankkeessa tuotetaan uudenlaista empiiristä tutkimustietoa modernien älykkäiden teknologioiden hyväksyntään liittyvistä sosiaalipsykologisista prosesseista sekä uusinnetaan menetelmällisesti ihmisen ja teknologian välisen vuorovaikutuksen sosiaalitieteellistä tutkimusperinnettä. Kuvataiteellinen osuus mahdollistaa vielä toteutumattomien tai arkitodellisuuteen rantautumattomien teknologioiden tutkimisen visioimalla uudenlaisia tulevaisuuden skenaarioita. Yhteiskuntatieteen ja kuvataiteen perspektiivit lomittuvat hankkeen kokeellisessa osiossa.
Näytä enemmän

Aloitusvuosi

2021

Myönnetty rahoitus

Atte Oksanen Orcid -palvelun logo
237 500 €

Rahoittaja

Koneen Säätiö

Rahoitusmuoto

Tutkimusapuraha

Haku

Apurahahaku

Muut tiedot

Rahoituspäätöksen numero

Koneen Säätiö_202011325

Avainsanat

Tekoäly