Vitruviuksen De architectura -teoksen käännös tuo ainoan antiikin materiaalista kulttuuria käsittelevän aikalaisesityksen suomalaiselle yleisölle kattavilla selityksillä ja kuvituksella varustettuna

< Takaisin hakutuloksiin

Vitruviuksen De architectura -teoksen käännös tuo ainoan antiikin materiaalista kulttuuria käsittelevän aikalaisesityksen suomalaiselle yleisölle kattavilla selityksillä ja kuvituksella varustettuna

Hankkeen kuvaus

Roomalaisen arkkitehdin Vitruviuksen De architectura (”Arkkitehtuurista”) on monien arvioiden mukaan yksi länsimaisen kulttuurihistorian keskeisimmistä teoksista. Kreikkalaisen ja roomalaisen kulttuurin saavutuksia yhdistelevä teos on laaja yhteenveto siitä, miten moninaisesti arkkitehtuuri ymmärrettiin antiikin maailmassa. Arkkitehtuurin ohella teoksella on ollut suuri merkitys tekniikan, estetiikan, kuvataiteen ja taiteen teorian kehitykselle. Vitruvius on vaikuttanut olennaisesti siihen, miten olemme vastaanottaneet antiikin perinnön ja mieltäneet taiteen ja arkkitehtuurin osana eurooppalaista kulttuuriamme. Teos on käännetty lukuisia kertoja eurooppalaisille valtakielille. Käännösprojektin tarkoituksena on saattaa se nyt ensimmäisen kerran suomenkielisen yleisön saataville. Tavoitteena on toteuttaa laadukas, sujuva ja nykylukijalle helposti avautuva, mutta myös tieteellisen tarkastelun kestävä käännös. Mukaan liitetään laaja johdanto ja yleistajuinen, kattavalla kuvituksella varustettu selitysosio, joka avaa tekstin vaikeaselkoiset kohdat lukijalle taustasta riippumatta. Lukijakunta tulee olemaan moninainen, sillä teos käsittelee nimestään poiketen antiikin tietämystä useilta aloilta, kuten teknologiasta, kuvataiteesta, historiasta, jopa musiikin teoriasta. Tästä syystä teos sisältää poikkeuksellisen suuren määrän kunkin alan erikoiskäsitteistöä. Ilman tekstin erityistarkkaa viimeistelyä, mittavaa selitysosiota, kattavaa johdantoa ja havainnollistavaa kuvitusta teoksen monialaisen sisällön ymmärtäminen jää vaillinaiseksi. Valmis käännös palvelee mm. arkkitehtejä, taidehistorioitsijoita, tekniikan historiasta kiinnostuneita ja useiden alojen opiskelijoita. Käännöksessä, kuvituksessa ja selityksissä tähdätään laatuun, joka mahdollistaa teoksen käytön yliopistojen oppikirjana. Samalla ymmärrettävyys ja luettavuus pyritään pitämään sillä asteella, että käännös palvelee myös suuren yleisön tarpeita yleissivistävänä ja toivon mukaan myös viihdyttävänä lukuelämyksenä.
Näytä enemmän

Aloitusvuosi

2021

Myönnetty rahoitus

Panu Hyppönen
20 500 €

Rahoittaja

Koneen Säätiö

Rahoitusmuoto

Tutkimusapuraha

Haku

Apurahahaku

Muut tiedot

Rahoituspäätöksen numero

Koneen Säätiö_202011378

Tieteenalat

Historia ja arkeologia

Avainsanat

Vitruvius