Syntymän ja varhaiskehityksen aikainen stressi psykiatrisille sairauksille altistavana tekijänä: aivojen serotoniinijärjestelmän merkitys

< Takaisin hakutuloksiin

Syntymän ja varhaiskehityksen aikainen stressi psykiatrisille sairauksille altistavana tekijänä: aivojen serotoniinijärjestelmän merkitys

Hankkeen kuvaus

Psykiatriset sairaudet ja ennen kaikkea vakava depressio sekä ahdistus ovat hyvin yleisiä ja kattavat Euroopassa suurimman osan kroonisista sairauksista. Huolimatta tästä valtavasta sairaustaakasta, käytössä olevat lääkinnälliset menetelmät kohdistuvat vain oireisiin ja niillä on usein vakavia haittavaikutuksia. On siis välttämätöntä selvittää depression ja masennuksen neurobiologinen perusta, jotta voitaisiin kehittää uusia hoitomenetelmiä joilla on ehkäisevä ja aidosti parantava vaikutus. Viime vuosina on kertynyt paljon tietoa siitä, että monet psykiatriset sairaudet johtuvat häiriöistä aivojen yksilönkehityksessä, mm. vastasyntyneen lapsen aivotoiminnan komplikaatioista tai vanhempien antaman hoivan vakavista puutteista. Eläinkokeissa on havaittu että aivojen serotoniinijärjestelmä on erityisen herkkä kehityshäiriöille. Tutkimuksessani selvitän serotoniinijärjestelmän merkitystä sekä vaikutuksia yksilön alttiuteen sairastua vakavaan depressioon ja ahdistushäiriöihin.
Näytä enemmän

Aloitusvuosi

2021

Päättymisvuosi

2022

Myönnetty rahoitus

Henrike Hartung
199 948 €

Rahoittaja

Suomen Akatemia

Rahoitusmuoto

Akatemiatutkijan tutkimuskulut

Haku

Akatemiatutkijan tutkimuskulujen jatkorahoitus, kutsuhaku 2020

Muut tiedot

Rahoituspäätöksen numero

335396

Tieteenalat

Neurotieteet

Tutkimusalat

Neurotiede