Projektimaisen toiminnan opetuspeli ja virtuaalinen oppimisympäristö

< Takaisin hakutuloksiin

Projektimaisen toiminnan opetuspeli ja virtuaalinen oppimisympäristö

Hankkeen kuvaus

Yliopisto- ja korkeakouluopetuksen keskeisiä kehityssuuntia ovat digitalisaatio ja pelillistäminen, joiden avulla pyritään parantamaan opiskelijan oppimiskokemusta sekä opetuksen laatua. Digitalisaation ja pelillistämisen soveltamiseen perustuvat oppimisympäristöt ovat merkittävässä roolissa, kun yliopistot ja korkeakoulut kilpailevat parhaista opiskelijoista. Projektissa pilotoidaan alusta ja työkalut, joilla voidaan joustavasti kehittää, toteuttaa ja jakaa projektimaisen toiminnan opettamiseen liittyviä oppimisratkaisuja. Oppimisratkaisut sisältävät virtuaalisen oppimispelin, opettajan materiaalit ja työkalut opetussession hallintaan, sekä muun tarvittavan oppimismateriaalin. Keskeistä projektissa kehitettävälle alustalle ja työkaluille on se, että niiden avulla voidaan konfiguroida nopeasti hyvin erilaisia virtuaalisia oppimis/peliympäristöjä ja niihin liittyviä oppimisratkaisuja, jolloin potentiaalinen asiakaskunta on hyvin laaja. Tutkimuksellisen pohjan ratkaisulle tarjoaa Oulun yliopiston Tuotantotalouden tutkimusyksikössä viimeisen 15 vuoden aikana tehty tutkimus, jossa on monipuolisesti tarkasteltu hyvin erityyppisiä projekteja ja pyritty löytämään mekanismeja, joiden kautta voidaan mallintaa ja simuloida erilaista projektitoimintaa. Projekteja toteutetaan lähes kaikilla toiminnan alueilla: rakentaminen, IT, toiminnan kehittäminen, tuotekehitys, tai vaikka poliittinen kampanja voidaan mallintaa projektina. Kun projektimalleihin liitetään pelimäinen käyttöliittymä ja graafinen ulottuvuus, niin käytössä on oppimisympäristö, jossa opiskelija voi harjoitella oppimistavoitteiden mukaisia taitoja opettajan johdolla. Oppimisympäristö voidaan myös liittää yleisimpiin käytössä oleviin oppimisalustoihin LTI -standardin mukaisen rajapinnan kautta, jolloin mahdollistetaan sen hyödyntäminen myös kokonaan on-line tyyppisissä kurssitoteutuksissa.
Näytä enemmän

Aloitusvuosi

2020

Päättymisvuosi

2022

Myönnetty rahoitus

198 600 €

Yhteyshenkilö

Jaakko Kujala

Rahoittaja

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

Rahoitusmuoto

Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa

Haku

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland 2020

Muut tiedot

Rahoituspäätöksen numero

1648/31/2020